รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการ ฟุตบอล - ทีมชาย สาย สาย M32 รอบ รอบสอง ฮีท คู่ที่ 32
วันที่
27 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:00 น.
สนาม
สนาม 3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
   
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1
 
   
 
ครึ่งหลัง
ประชา นิลบุศย์ 47'

Remark :
4
อรรถพล  พิมพ์ไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5
ชำนาญ  เชื้อชวด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3
มานะ  เสนาราช
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
13
วีระพัฒน์  ภูมิจันทร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
55
บุญชิต  ถีระพันธ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7
สิทธิศักดิ์  บุญคุ้ม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
22
ก่อเกียรติ  พรหมขจร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
26
จตุพร  ขำศิริ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
25
สุทธิพงษ์  ชมบุญ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
14
มนตรี  พันธุ์ฤทธิ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6
นิคม  มีเดช
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
21
กฤษณะ  ประชุมชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1
ประทีป  เพียรสันเทียะ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
20
ธาตรี  ทวีเเสง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
29
ประชา  นิลบุศย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
8
อัศวิน  ทับทิมแท้
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
10
ศุภวัฒน์  อรรถเศรษฐากร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
34
ธีรศักดิ์  งอกศักดา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
27
สงคราม  มีบุญญา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
15
จักรพันธ์  ส่งสาย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
11
อภิชาติ  วัฒิวรรณผล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   
 
0
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 
   
 
ใบแดง
นเรนทร อมรจุติ 88'

ใบเหลือง
อำนาจ อนันพิทักษ์ 81'
สมโพชน์ เกตุแก้ว 30'
ประชุม พันออด 81'

Remark :
2
พิเชฐ  นิลดวงดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
3
นพพร  ยอดหอม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
4
ประดิพันธ์  ทองแถม ณ อยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
10
บุญชาติ  คติวัฒน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
51
ประกาศ  ชมภู่ทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
23
สมโพชน์  เกตุแก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
17
เทพฤทธิ์  นาคสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
28
ประชุม  พันออด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
5
โสภณ  นิ่มวาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
7
ณัณณ์ฒิพัฒณ์  ขำเขียว
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
14
อำนาจ  อนันพิทักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
26
นเรนทร  อมรจุติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม