รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการ ฟุตบอล - ทีมชาย สาย สาย M31 รอบ รอบสอง ฮีท คู่ที่ 31
วันที่
27 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:00 น.
สนาม
สนาม 2 สนามกีฬากลาง จ.สุราษฎร์ธานี
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
   
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
2
 
   
 
ครึ่งแรก
วันชัย เพ็งวัน 33'

ครึ่งหลัง
วันชัย เพ็งวัน 76'

Remark :
1
นิติพันธ์  บุตรฉุย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
2
กฤติเดช  จินดาภัทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
3
อานนท์  ปลื้มเนตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
4
จักรพันธ์  หวาจ้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
51
ยุติธรรม  ปรมะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
12
ดุสิต  ฉลอมพงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
20
ปรีชา  ปัญญา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
7
วชิระ  พิมพ์ทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
11
ประดิษฐ์  นารีรักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
25
วิจิตร  ฤทธิธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
17
ขวัญ  พิกุลทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
27
ภาณุพงศ์  สืบศิริ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
9
วรวุฒิ  บุตรดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
13
วันชัย  เพ็งวัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
10
ภูมิสิทธิ์  สัจจหทยาศรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
6
มนตรี  ประชุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
18
ยุทธนา  พันธ์มี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
   
 
0
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
   
 
ใบเหลือง
เกรียงศักดิ์ วันกูล 42'

Remark :
2
นรินทร์  ปิ่นแก้ว
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3
จักรกฤษณ์  ธงแดง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
6
พัฒน์  โกจินอก
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
5
สุรพงษ์  ทองเรือง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
25
วุฒิพล  คล้ายทิพย์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
11
สัมพันธ์  ตาติวงศ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
13
ธนภัทร  เย็นมาก
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
8
เกรียงศักดิ์  วันกูล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
14
นิรุจน์  ปิยะจันทร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
12
อนุพงษ์  อินทจักร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
17
อดุลย์  โพธิ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4
อนุวัฒน์  คำเมืองลือ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
55
ไพสน  พระก๋ำ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
22
กมล  กล่อมมิตร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
33
ประพันธ์  จิโน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
18
พันธมิตร  ใจรินทร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
69
ปิติวุฒิ  เจริญลาภ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
7
วันเฉลิม  ปัญญาดี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
9
คมสัน  จักรคำ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
44
พิจักษณ์  อนุสรณ์รัชดา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม