รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการ ฟุตบอล - ทีมชาย สาย สาย M30 รอบ รอบสอง ฮีท คู่ที่ 30
วันที่
27 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม
สนาม 5 สนามกีฬาฟุตบอลเทศบาลเมือง นาสาร (สนามฟุตบอลบ้านห้วยมุด) อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
   
 
มหาวิทยาลัยมหิดล
4
 
   
 
ครึ่งแรก
วิชัย เครือเมฆ 8'

ครึ่งหลัง
ธีระยุทธ  กลิ่นศรีทอง 58'
คติศักดิ์ แป้นเมือง 49'
รุ่งธรรม สีสดใส 72'

ใบเหลือง
นฤพนธ์ ศรีละม้าย 40'

Remark :
4
กิติพงษ์  เกียรติอมรเวช
มหาวิทยาลัยมหิดล
1
ธีระยุทธ   กลิ่นศรีทอง
มหาวิทยาลัยมหิดล
24
อำนาจ  จงอมรสมบัติ
มหาวิทยาลัยมหิดล
25
กอบโชค  มูลทองย้อย
มหาวิทยาลัยมหิดล
8
นราธิป  นิติธาดากุล
มหาวิทยาลัยมหิดล
28
ไพรัตน์  แดงเอม
มหาวิทยาลัยมหิดล
23
นฤพนธ์  ศรีละม้าย
มหาวิทยาลัยมหิดล
9
วีระพันธ์  เฉลิมกุล
มหาวิทยาลัยมหิดล
17
วิชัย  เครือเมฆ
มหาวิทยาลัยมหิดล
30
อภิภู  สิทธิภูมิมงคล
มหาวิทยาลัยมหิดล
6
อัศวเทพ  คูณทวีพาณิชย์
มหาวิทยาลัยมหิดล
29
สุรศักดิ์  มณฑาสุวรรณ
มหาวิทยาลัยมหิดล
22
จำเรียง  ยิ่งยืนยง
มหาวิทยาลัยมหิดล
14
ประเสริฐศรี  ภิรมย์น้อย
มหาวิทยาลัยมหิดล
16
รุ่งธรรม  สีสดใส
มหาวิทยาลัยมหิดล
18
เทวัญ  คงพิพัฒนกุล
มหาวิทยาลัยมหิดล
27
นาวิน  ฤทธิยานุกูล
มหาวิทยาลัยมหิดล
26
พิมล  จำนงค์
มหาวิทยาลัยมหิดล
5
คติศักดิ์  แป้นเมือง
มหาวิทยาลัยมหิดล
20
แมน  โลหะจันที
มหาวิทยาลัยมหิดล
   
 
1
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 
   
 
ครึ่งหลัง
สุไลมาน เซ็นมาด 69'

Remark :
3
อกนิษฐ์  กิ่งศักดิ์
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
1
อิทธิพงษ์  เทียบซิง
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4
สุไลมาน  เซ็นมาด
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
11
สุภัทร  บุญส่ง
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
20
รณชัย  จันทรัศมี
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
12
ณฐภัทร  ศรีนันทกุล
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
25
ธีรวัฒน์  ก่อบุญ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
9
ปชา  โคตะมะ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
7
เมธัส  บรรเทิงสุข
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
26
วิริยะ  หิรัญพงษ์
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
23
สมบัติ  รุ่งรัศมี
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
24
รัตนศักดิ์  ไชยโสดา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
22
ทินกร  แก้วขอนแก่น
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
13
ชัยวัฒน์  แก้วขอนแก่น
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6
พิสิษฐ์  สุทธิ์สนธ์
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
14
พุฒิพัฒน์  ชัยเกตุธนพัฒน์
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม