รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการ ฟุตบอล - ทีมชาย สาย สาย M29 รอบ รอบสอง ฮีท คู่ที่ 29
วันที่
27 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม
สนาม 4 สนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนควนสุบรรณวิทยา อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
   
 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5
 
   
 
ครึ่งหลัง
สำเนียง โคตรบรรเทา 42'

เตะจุดโทษ
สำเนียง โคตรบรรเทา '
นราวิทย์ ดาวเรือง '
สุชาติ โอษคลัง '
อนันต์ แพงจันทร์ '

ใบเหลือง
วีรศักดิ์ ไชยโสดา 45'
สุชาติ โอษคลัง 55'

Remark :
2
ไวพจน์  ดงเจริญ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5
สุทัศน์  คมขำ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3
อนันต์  แพงจันทร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
91
อานุภาพ  งามสูงเนิน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8
อนุวัฒน์  วันทอง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
55
สุนันท์  สายกระสุน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
13
นราวิทย์  ดาวเรือง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
44
ชวลิต  ชูกำแพง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
16
อดิศักดิ์  ภูผา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
23
ปรีชา  สีดา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
40
วีรศักดิ์  ไชยโสดา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
21
สำเนียง  โคตรบรรเทา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7
เศกสรร  คุณโพธิ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10
สุชาติ  โอษคลัง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11
ไชยวัฒน์  วงค์สุวรรณ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   
 
2
มหาวิทยาลัยนครพนม
 
   
 
ครึ่งหลัง
เศรษฐา สุขัน 74'

เตะจุดโทษ
ชาลี บุญมา '

ใบเหลือง
สุริยา ประสมทอง 51'

Remark :
3
สุริยา  ประสมทอง
มหาวิทยาลัยนครพนม
2
สิทธิชัย  เสนารัตน์
มหาวิทยาลัยนครพนม
25
สิริวัฒน์  นิลวัฒน์
มหาวิทยาลัยนครพนม
23
ไพฑูรย์  พวงยอด
มหาวิทยาลัยนครพนม
15
วัลลภ  บุญทานัง
มหาวิทยาลัยนครพนม
13
สุริยนต์  หลาบหนองแสง
มหาวิทยาลัยนครพนม
10
ยอดเปรม  ภูกำเนิด
มหาวิทยาลัยนครพนม
14
กฤตภาส  แก้วราชนิวงศ์
มหาวิทยาลัยนครพนม
4
เศรษฐา  สุขัน
มหาวิทยาลัยนครพนม
21
ศิริวัฒน์  แวงดีสอน
มหาวิทยาลัยนครพนม
8
กฤติเดช  รัตนโยธิน
มหาวิทยาลัยนครพนม
24
สุรศักดิ์  พรหมศรีสุข
มหาวิทยาลัยนครพนม
26
ปัญญา  พิมพ์บุตร
มหาวิทยาลัยนครพนม
5
สมโภชน์  อรรคนิตย์
มหาวิทยาลัยนครพนม
18
บุญเยี่ยม  ยศเรืองศักดิ์
มหาวิทยาลัยนครพนม
7
ชาลี  บุญมา
มหาวิทยาลัยนครพนม
11
ธนากร  กิตติธรรม
มหาวิทยาลัยนครพนม
9
วศินภัทร์  ปิยะพงศ์สกุล
มหาวิทยาลัยนครพนม
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม