รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการ ฟุตบอล - ทีมชาย สาย สาย K รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 26
วันที่
26 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:00 น.
สนาม
สนาม 5 สนามกีฬาฟุตบอลเทศบาลเมือง นาสาร (สนามฟุตบอลบ้านห้วยมุด) อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
   
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
 
   
 
ครึ่งแรก
อาทิตย์ หล้าเที่ยง 7'

ครึ่งหลัง
จตุพล กล้วยแดง 70'

Remark :
5
อาทิตย์  หล้าเที่ยง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
จตุพล  กล้วยแดง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
19
นิวัฒน์  พงษ์ทอง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
23
นที  ขวัญรัตน์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
21
สมศักดิ์  กระฉ่อนวงค์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
นราทร  แก้วโชติช่วงกูล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
20
ศิริวัฒน์  ทรวดทรง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
วีระยุทธ  จันทร์คล้อย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
30
นพดล  พิฬารัตน์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1
ฐานวุฒิ  เนื้อแก้ว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
24
นคร  ขันทอง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
27
สัตยา  บุญอินทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
25
กำชัย  มนัส
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
ประจักษ์  บุญโสภา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
จตุพงษ์  ทองสุข
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
29
ทองรัตน์  ยะกุณะ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
ณัฏฐนันท์  ลมทวีวงศ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
รณธิชัย  เชื้อวงษ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
22
ขวัญชัย  วิเศษสุมน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
18
วรรณดารา  อินทรปัญญา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
16
อุเทน  แตงโม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
26
อเนกพล  เกื้อมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
 
0
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 
   
 
ครึ่งแรก

ครึ่งหลัง

Remark :
2
พิเชฐ  นิลดวงดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
3
นพพร  ยอดหอม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
4
ประดิพันธ์  ทองแถม ณ อยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
10
บุญชาติ  คติวัฒน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
8
บัณฑิตพงษ์  ศรีอำนวย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
51
ประกาศ  ชมภู่ทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
23
สมโพชน์  เกตุแก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
17
เทพฤทธิ์  นาคสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
28
ประชุม  พันออด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
5
โสภณ  นิ่มวาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
7
ณัณณ์ฒิพัฒณ์  ขำเขียว
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
14
อำนาจ  อนันพิทักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
26
นเรนทร  อมรจุติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม