รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการ ฟุตบอล - ทีมชาย สาย สาย E รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 25
วันที่
26 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:00 น.
สนาม
สนาม 4 สนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนควนสุบรรณวิทยา อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
   
 
มหาวิทยาลัยพะเยา
4
 
   
 
เตะจุดโทษ
ณัฐภูมิ จันทราช '
อธิพงษ์ เพช็ชรเกิด '
พิเชษฐ์ ชัยเลิศ '
ทวี เสรีวาศ '

ใบเหลือง
อุดม งามเมืองสกุล 20'
ศกยภพ ประเวทจิตร์ 43'

Remark :
3
อธิพงษ์  เพช็ชรเกิด
มหาวิทยาลัยพะเยา
5
ณัฐภูมิ  จันทราช
มหาวิทยาลัยพะเยา
4
อรรถพล  มณเฑียร
มหาวิทยาลัยพะเยา
15
อภิรักษ์  วงษ์เหมภูมิ
มหาวิทยาลัยพะเยา
2
กฤษดา  ตามประดิษฐ์
มหาวิทยาลัยพะเยา
28
นิรุฬภ์  สุขเกษม
มหาวิทยาลัยพะเยา
18
อุดม  งามเมืองสกุล
มหาวิทยาลัยพะเยา
10
ไพศาล  จี้ฟู
มหาวิทยาลัยพะเยา
ณัทธวุฒิ  ระวังยศ
มหาวิทยาลัยพะเยา
25
เกรียงไกร  แถบคำ
มหาวิทยาลัยพะเยา
พฤทธพงค์  รัตนพัทธยากร
มหาวิทยาลัยพะเยา
66
ศกยภพ  ประเวทจิตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
7
อภิชาต  ศรีวัฒนกูล
มหาวิทยาลัยพะเยา
23
ณัฐวุฒิ  เมืองมา
มหาวิทยาลัยพะเยา
26
สุทธิชัย  ศิรินวล
มหาวิทยาลัยพะเยา
9
ชัชพงศ์  ภาชนะพรรณ์
มหาวิทยาลัยพะเยา
20
ทวี  เสรีวาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา
14
พิเชษฐ์  ชัยเลิศ
มหาวิทยาลัยพะเยา
8
ณัฐวุฒิ  สัพโส
มหาวิทยาลัยพะเยา
   
 
1
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 
   
 
เตะจุดโทษ
กิติศักดิ์ ขันอาสา '

Remark :
2
พชร  ทองอินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
5
อ๊อด  ศรีมะณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
10
สิรายุทธ  พับเพลิง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
3
เอกชัย  ต้นโพธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
4
กนกศักดิ์   ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
14
ณรงค์เดช  วิลามาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
15
กิติศักดิ์  ขันอาสา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
7
อัศวิน  บุญมั่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
13
กฤษกร  ปรัชญอภิบาล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
56
ไพวุฒิ  ลังกา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
8
สงวนศักดิ์  ศรีพลัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
57
สุรพล  ซาเสน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
51
ธรรมรักษ์  ละอองนวล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
59
ประสิทธิ์  แก้วนก
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม