รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการ ฟุตบอล - ทีมชาย สาย สาย O รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 24
วันที่
26 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:00 น.
สนาม
สนาม 3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
   
 
มหาวิทยาลัยทักษิณ
2
 
   
 
ครึ่งหลัง
พลากร คล้ายทอง 49'
กิตติธัช คงชะวัน 70'

Remark :
4
พลากร  คล้ายทอง
มหาวิทยาลัยทักษิณ
23
วิทวัฒน์  ขัตติยะมาน
มหาวิทยาลัยทักษิณ
15
ชำนาญ  ชินสีห์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
24
ชิโนรส  รุ่งสกุล
มหาวิทยาลัยทักษิณ
30
จอมภพ  แววศักดิ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
10
สุวิทย์  คงภักดี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
14
กิตติธัช  คงชะวัน
มหาวิทยาลัยทักษิณ
3
ณัฐพล  ตั่นมี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
22
ภักดิ์  จองนุ้ย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
6
วิเชียร  ขุนเพชร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
21
เสริมศักดิ์  รัตนอุบล
มหาวิทยาลัยทักษิณ
16
ปรีชา  กุลตัน
มหาวิทยาลัยทักษิณ
8
สุเจนต์  พรหมเหมือน
มหาวิทยาลัยทักษิณ
18
ศุภกร  กตาธิการกุล
มหาวิทยาลัยทักษิณ
45
พลัฏฐ์  ยิ้มประเสริฐ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
25
บุญเลิศ   จันทระ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
19
ญาณวุฒิ  สุนทรกิจ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
   
 
0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 
   
 
ใบเหลือง
โสฬส สืบจะบก 19'

Remark :
3
ชัยรัตน์  ปฏิทิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2
เอกนรินทร์  จันวิเศษ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
5
ณัฐวุฒิ  เถาวันดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
4
โสฬส  สืบจะบก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
22
เอนก  ทองไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
11
ยงยุทธ  ดอนแนไพร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
14
ปฐมพัฒน์  สุภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
17
สำเนา  ดุงโคกกรวด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
7
สุรัตน์  มีศิลป์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
23
ยงยุทธ  เพ็งนอก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
13
วิสุทธิ์  กราวกระโทก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
29
สังเวียน  แขมเกษม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
24
สุระ  สุคนนท์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
54
สมบูรณ์  อ้วนมะโรง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
19
ยุทธนา  กระจายกลาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
21
สุปรีชา  เครือบคนโท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
25
บดินทร์  ยางราชย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
18
ธณัศพัทธ์  มีชำนาญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
28
ภานุ  เอกพงศ์เมธี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
6
ธีระนิตย์  นามกุณี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
8
วิมล  ถนอมพลกรัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
20
เฉลย  พลทามูล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม