รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการ ฟุตบอล - ทีมชาย สาย สาย M รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 23
วันที่
26 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:00 น.
สนาม
สนาม 2 สนามกีฬากลาง จ.สุราษฎร์ธานี
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
   
 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4
 
   
 
ครึ่งหลัง
เกรียงศักดิ์ วันกูล 41'

เตะจุดโทษ
จักรกฤษณ์ ธงแดง '
เกรียงศักดิ์ วันกูล '
กมล กล่อมมิตร '

ใบเหลือง
จักรกฤษณ์ ธงแดง 52'

Remark :
2
นรินทร์  ปิ่นแก้ว
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3
จักรกฤษณ์  ธงแดง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
6
พัฒน์  โกจินอก
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
5
สุรพงษ์  ทองเรือง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
25
วุฒิพล  คล้ายทิพย์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
11
สัมพันธ์  ตาติวงศ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
13
ธนภัทร  เย็นมาก
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
8
เกรียงศักดิ์  วันกูล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
14
นิรุจน์  ปิยะจันทร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
12
อนุพงษ์  อินทจักร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
17
อดุลย์  โพธิ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4
อนุวัฒน์  คำเมืองลือ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
55
ไพสน  พระก๋ำ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
22
กมล  กล่อมมิตร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
33
ประพันธ์  จิโน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
18
พันธมิตร  ใจรินทร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
69
ปิติวุฒิ  เจริญลาภ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
7
วันเฉลิม  ปัญญาดี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
9
คมสัน  จักรคำ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
44
พิจักษณ์  อนุสรณ์รัชดา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
   
 
5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 
   
 
ครึ่งหลัง
ประทีป อยู่สถิตย์ 73'

เตะจุดโทษ
ชลากร อุดมรักษาสกุล '
สุจิน ยิ้มเนียม '
ประทีป อยู่สถิตย์ '
ฉลอง อภิวงศ์ '

ใบเหลือง
ชลากร อุดมรักษาสกุล 71'
ธีรวัจน์ อุดมสินเจริญกิจ 40'

Remark :
3
ชลากร  อุดมรักษาสกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
4
นพดล  คล้ายวิเศษ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
58
อนิรุธ  เทียบคุณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
18
ธีรวัจน์  อุดมสินเจริญกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
60
ปิยะชาติ  สิทธ์วิภูศิริ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
13
โกษิต  จันทนสมิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
19
ประทีป  อยู่สถิตย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2
ปฐมพงศ์  จำนงค์ลาภ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
10
ขจรเกียรติ  ขุนชิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
5
เกียรติยศ  สามารถ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
7
สุจิน  ยิ้มเนียม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
17
เกียรติพงษ์     ศรีจันทึก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
56
อรรถพล  ช่วยค้ำชู
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
52
จิรภัทร  ตันติทวีกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
25
ยุทธนา  สรวลสรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
21
ฉลอง  อภิวงศ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
49
คมพันธ์  ชมสมุทร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
11
ทวีศักดิ์  สาสงเคราะห์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
9
ชัยวุฒิ   ชัยฤกษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
22
นพกฤศณ์  ดำน้อย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
24
ประสิทธิ์  แพงเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม