รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการ ฟุตบอล - ทีมชาย สาย สาย N รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 20
วันที่
26 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 น.
สนาม
สนาม 3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
   
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
 
   
 
ครึ่งแรก
สุรศักดิ์ ไทยน้อย 12'
สุรศักดิ์ ไทยน้อย 16'

Remark :
4
สันติ  ฤาชา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
ณัฐพล  โพธิ์งาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
เศรณี  พิมพา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
31
ชิงชัย  ทาดาหา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
จรูญศักดิ์  พันธวิศิษฏ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
ศุภกานต์  พันธ์โสภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
23
ทรงกรด  พิมพ์พันธ์กุล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
26
สาคร  พิมพา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
24
จาตุรงค์  โสดาสร้อย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
28
สีสุก  เพียจันทร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
25
ภิญโญ  นามพรมมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
22
ณรงค์  ทาบุราณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
30
สมชาย  ม่วงนิล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
21
สุพจน์  แสนสีลา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
ศักดิ์สิทธิ์  มาลกิจ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
ปาพจน์  พันตาเอก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
20
สุรศักดิ์  ไทยน้อย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
บุญยิ่ง  แสงฟ้า
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
27
ธนภาค  สุขสิทธิกาญ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
ศุภกร  อภิญญานนท์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
ธีระพงษ์   หงอกสิมมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
29
สำราญ  สนิทนิตย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
สุวัฒนา  กลิ่นศรีสุข
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
16
อภินันท์  จันทดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   
 
0
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 
   
 
ใบเหลือง
กิตติภณ ลีทัพไทย 55'

Remark :
4
ทศพิธ  ลังสุ่ย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
25
อภิชาติ  วรพรรณ์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
29
กิตติภณ  ลีทัพไทย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
18
กัลยกฤต  ลีทัพไทย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
8
สมชาย  เต่อเอม
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
30
ไพบูลย์  อดทน
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
28
ภคพงศ์  อมรกุล
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
27
เรวัตร์  พิศเกาะ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
7
สำลี  เวฬุวนารักษ์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
10
ปิติพงศ์  โพธิ์จันทร์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
14
ศราวุธ  ปั้นเปี่ยมทอง
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
24
วรภัทร   กอแก้ว
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
21
อภิวัฒน์  แสงโนรี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
20
ศุภเชษฐ์  อินทร์เนตร
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม