รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการ ฟุตบอล - ทีมชาย สาย สาย L รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 16
วันที่
25 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:00 น.
สนาม
สนาม 2 สนามกีฬากลาง จ.สุราษฎร์ธานี
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
   
 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
8
 
   
 
ครึ่งแรก
สถาน การัมย์ 27'

ครึ่งหลัง
ศักดา หลังสัน 60'

เตะจุดโทษ
วุฒิชัย มีเสน '
พรชัย วิเศษบรรเทา '
ศักดา หลังสัน '
พัลลภ คงนุรัตน์ '
บุญมี พลดี '
นันทชิต หมุดทอง '

Remark :
1
ณัฐวุฒิ  แสนเสนาะ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
4
ปัญจะ  ชื่นอารมณ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
3
วุฒิชัย  มีเสน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
21
นันทชิต  หมุดทอง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
22
สมชาติ  บัวทอง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
26
ณรงค์  กำเนิดเรือง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
8
ถิร  ประเสริฐศรี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
24
กิติพจน์  มนวรินทรกุล
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
27
สุพจน์  พจน์บัว
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
9
ศักดา  หลังสัน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
6
กิตติพงษ์  ดาวแจ่ม
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
29
สมัย  กองปัท
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
15
มานพ  จงน้อมกลาง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
14
สถาน  การัมย์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
12
พัลลภ  คงนุรัตน์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
16
ประจิตร์  สุดศรี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
25
อุดมเกียรติ  ศรีชนะ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
5
พรชัย  วิเศษบรรเทา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
30
อนันตเดช  ขวัญเมือง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
13
ปพณ  ปุณญะรักษิต
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
20
บุญมี  พลดี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
23
สมเดช  คงวิจิตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
7
วินิตย์  ทองชะอม
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
11
นรรถพล  แสงขำ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
28
วีระพงษ์  ชาติไทย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   
 
9
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 
   
 
ครึ่งแรก
ต่อพงศ์ พ่วงศรี 22'

ครึ่งหลัง
ศุภชัย เเสงทอง 67'

เตะจุดโทษ
วันชนะ วิชาชาญ '
ไพฑูรย์ เซาะจอหอ '
พชร ธนเวสารัชกุล '
วันจักริ์  เล่นวารี '
สุเทพ ทัดเทียม '
ศรายุทธ แสงทอง '
ไพรัตน์ ตะเภาทอง '

Remark :
1
จ่าอากาศตรีคมสันต์  เเก้วประดิษฐ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3
นิพล  เจี้ยรักษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
5
อิทธิพล  พวงมาเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
23
จิระพันธ์ุ  เนื่องจากนิล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
9
พชร  ธนเวสารัชกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
11
มานพ  เจริญทรัพย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
25
จอม  บุญเก่า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4
วันชนะ  วิชาชาญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
15
นิรุท  อ่อนจันทุม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
8
ไพฑูรย์  เซาะจอหอ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
12
วันจักริ์   เล่นวารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
10
ต่อพงศ์  พ่วงศรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
14
ศรายุทธ  แสงทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
7
ศุภชัย  เเสงทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
21
พิเชฎฐ์  ลิ่มวชิรานันต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
6
ณรงค์ศักดิ์  สุวรรณชาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
24
อภิชาติ  เงินธรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
13
สุเทพ  ทัดเทียม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
22
เรไร  ประเสริฐ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
20
ไพรัตน์  ตะเภาทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม