รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการ ฟุตบอล - ทีมชาย สาย สาย P รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 14
วันที่
25 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 น.
สนาม
สนาม 3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
   
 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
1
 
   
 
ครึ่งหลัง
ภาณุวัฒน์ สวัสดี 60'

ใบเหลือง
สัมพันธ์ คงเพ็ชร 33'
วิชัย พลด้วง 47'

Remark :
2
ทรรศนะ  นวลสมศรี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3
วิชชุกร  ด่านเดชา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
ภาณุวัฒน์  สวัสดี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
ชัยวัฒน์  ฤกษ์สวัสดิ์ถาวร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
18
ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6
ยุทธนันต์  ปานสงฆ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
25
เจริญ  สัณฐมิตร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
15
ชัยวัฒน์  พงศ์สุระโสภณ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
27
นิวัฒน์  คงปัญญา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
19
สัมพันธ์  คงเพ็ชร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9
เริงวุฒิ  เชาวลิต
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7
เอกชัย  นุ่มเจริญ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
28
สุบรรณ  กูหมาด
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
11
จรัญ  กุญชรินทร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
1
ธีรวิทย์  ทองรักษ์จันทร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
26
ชัยรัตน์  แซ่สุ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13
ปรีชา  รัสมี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
24
อาวุธ  แก่นเพชร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
21
อุดมศักดิ์  ดรุมาศ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
20
วิชัย  พลด้วง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
22
ภาณุวัฒน์  ช่วยอนันต์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
23
จำลอง  ภักดีวานิช
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   
 
0
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
   
 
ครึ่งหลัง

ใบเหลือง

Remark :
3
เพชร  เสาร์ศรี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5
ธีรวุฒิ  ไชยธรรม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
45
อนุสรณ์  นิยมพันธ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
9
ธนศักดิ์  ท่าโพธิ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4
ศักดิ์สิทธิ์  วรรณแก้ว
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
13
กงสเด็น  คำแน่น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12
จารุวิทย์  จันทร์ชนะ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
24
บุญฉลอง  กุจพันธ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1
พงษ์ธร  อ่อนรัตน์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7
บดิน  พันธุ์เพ็ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6
ศักดิ์ดา  กองสมบัติ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
14
ประเสริฐ  ผางภูเขียว
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
56
พิทักษ์  สิงห์ทองลา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
27
สุรชัย  สุวรรณลี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10
ไพรินทร์  สุวรรณศรี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
18
พลากร  สืบสำราญ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
44
ฤกษ์ชัย  ศรีวรมาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
11
กรุงไท  นพรัตน์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
47
เสนาะ  เจริญพร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม