รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการ ฟุตบอล - ทีมชาย สาย สาย J รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 12
วันที่
25 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:00 น.
สนาม
สนาม 5 สนามกีฬาฟุตบอลเทศบาลเมือง นาสาร (สนามฟุตบอลบ้านห้วยมุด) อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
   
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
 
   
 
ครึ่งหลัง
สุรพงศ์ โคตรสูงเนิน 38'
อุทัย อาภรณ์พงษ์ 69'

ใบเหลือง
ผดุง สุขเกษม 38'

Remark :
2
วีรศักดิ์  ดาวเรือง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
ประมวล  ชูรัตน์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
ชวลิต  อินธนู
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
28
วรวิทย์  ประรงค์ทอง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
25
มาโนช  เพ็ชรเอี่ยม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
ผดุง  สุขเกษม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
24
สุรธี  เกิดสินธุ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
นพวงศ์  สว่างเนตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
22
สาธิต  กีรติวิทยากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
27
ดำรงค์  พูลดำริห์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
23
อุทัย  อาภรณ์พงษ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
รัชกาญจณาศ์  เครือวัลย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
21
สิทธิพร  จิตต์รักษ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
20
ไมตรี  กุลบุตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
ขุนแผน   แสงทุย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
โยธิน  ศรีษะบาล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
26
ขรรค์ชัย  หงีเจริญ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
สุเมธ  กลิ่นหอม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
ธีรยุทธ  ขุนคต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
สุรพงศ์  โคตรสูงเนิน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   
 
1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 
   
 
ครึ่งแรก
สุเปรม นนทะวงษ์ 34'

ใบเหลือง
วิทยา พันธ์วิไล 26'

Remark :
2
สิทธิพงศ์  เวียงสันเทียะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
4
พงษ์ศักดิ์  ระนพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
5
ศุภวัฒน์   ชูวารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
18
วุฒิสาร  เพาะบุญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
13
โสภณ  สาคูแก้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
38
มนตรี  ทวาโรจน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
19
พีระพล  เดชะดนุวงศ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
29
ไพบูลย์  หาญมนต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
23
สุพจน์  สระทองหลาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
9
วิทยา  พันธ์วิไล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
10
สุเปรม  นนทะวงษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
22
ณัฐพงษ์  ศรีสุภะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
27
จตุพล  ขาวฟอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
6
มนตรี  ขันการขาย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
20
วันดี  ฉิมจิ๋ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
1
ณรงค์ฤทธิ์  ทองอุบล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
26
อนุสรณ์  สาธุเสน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
15
ชุติิเดช  แย้มสุวรรณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
8
วิสุทธิ์  ยิ่งอุปการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
14
ครรชิต  กำลังกล้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
24
สมศักดิ์  จันทร์ทรัพย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
12
เลิศพันธุ์  ศรีเจริญประมง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
25
วินัย  ใจบุญมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม