รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการ ฟุตบอล - ทีมชาย สาย สาย M รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 11
วันที่
25 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม
สนาม 2 สนามกีฬากลาง จ.สุราษฎร์ธานี
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
   
 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2
 
   
 
ครึ่งหลัง
เกรียงศักดิ์ วันกูล 63'
กมล กล่อมมิตร 69'

ใบเหลือง
เกรียงศักดิ์ วันกูล 39'

Remark :
2
นรินทร์  ปิ่นแก้ว
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3
จักรกฤษณ์  ธงแดง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4
พัฒน์  โกจินอก
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
5
สุรพงษ์  ทองเรือง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
25
วุฒิพล  คล้ายทิพย์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
6
สัมพันธ์  ตาติวงศ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
13
ธนภัทร  เย็นมาก
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
8
เกรียงศักดิ์  วันกูล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
14
นิรุจน์  ปิยะจันทร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
12
อนุพงษ์  อินทจักร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
17
อดุลย์  โพธิ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
11
อนุวัฒน์  คำเมืองลือ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
55
ไพสน  พระก๋ำ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
22
กมล  กล่อมมิตร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
33
ประพันธ์  จิโน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
10
พันธมิตร  ใจรินทร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
69
ปิติวุฒิ  เจริญลาภ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
7
วันเฉลิม  ปัญญาดี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
9
คมสัน  จักรคำ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
44
พิจักษณ์  อนุสรณ์รัชดา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
   
 
0
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
   
 
ครึ่งหลัง

ใบเหลือง

Remark :
3
มงคลภูมิ  โฆษิตกิตติวงศ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
5
วรวิทย์  ทีทา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
4
อานนท์พร   สุวรรณพลาย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
1
ณัฐพล  วิจิตรจันทร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
14
นฤบดี  ศรีสังข์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
11
สาโรจน์  ชูอำไพ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
15
เชาวลิต  หามนตรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
21
สุพร  สมตัว
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
6
สุรินทร์  แสงกล้า
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
8
สรกิจจ์  มงคล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
7
สุรเชษฐ์ปกรณ์  พรหมภักดี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
20
นพดล  มณีรัตน์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
24
ปัญญา  แดงวิไลลักษณ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
25
ธีรวัฒน์  ศรุตโยภาส
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
23
สราวุธ  สวัสดี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
12
อัครัช  จันทร์ทับ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
22
ชาติวุฒิ  พลนิล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
10
ประยงค์  สูตถิพันธ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
13
สัมพันธ์  สังข์ทอง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม