รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการ ฟุตบอล - ทีมชาย สาย สาย I รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 10
วันที่
25 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม
สนาม 5 สนามกีฬาฟุตบอลเทศบาลเมือง นาสาร (สนามฟุตบอลบ้านห้วยมุด) อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
   
 
มหาวิทยาลัยนครพนม
0
 
   
 
ใบเหลือง
เศรษฐา สุขัน 53'
ชาลี บุญมา 50'

Remark :
3
สุริยา  ประสมทอง
มหาวิทยาลัยนครพนม
2
สิทธิชัย  เสนารัตน์
มหาวิทยาลัยนครพนม
25
สิริวัฒน์  นิลวัฒน์
มหาวิทยาลัยนครพนม
พงพ์นธี  มณีกุล
มหาวิทยาลัยนครพนม
23
ไพฑูรย์  พวงยอด
มหาวิทยาลัยนครพนม
15
วัลลภ  บุญทานัง
มหาวิทยาลัยนครพนม
ไชยา  สอนไชยา
มหาวิทยาลัยนครพนม
13
สุริยนต์  หลาบหนองแสง
มหาวิทยาลัยนครพนม
10
ยอดเปรม  ภูกำเนิด
มหาวิทยาลัยนครพนม
14
กฤตภาส  แก้วราชนิวงศ์
มหาวิทยาลัยนครพนม
12
ปิยรัตน์  บุตรศรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
4
เศรษฐา  สุขัน
มหาวิทยาลัยนครพนม
21
ศิริวัฒน์  แวงดีสอน
มหาวิทยาลัยนครพนม
8
กฤติเดช  รัตนโยธิน
มหาวิทยาลัยนครพนม
24
สุรศักดิ์  พรหมศรีสุข
มหาวิทยาลัยนครพนม
26
ปัญญา  พิมพ์บุตร
มหาวิทยาลัยนครพนม
5
สมโภชน์  อรรคนิตย์
มหาวิทยาลัยนครพนม
18
บุญเยี่ยม  ยศเรืองศักดิ์
มหาวิทยาลัยนครพนม
7
ชาลี  บุญมา
มหาวิทยาลัยนครพนม
สราวุธ  คำพุช
มหาวิทยาลัยนครพนม
11
ธนากร  กิตติธรรม
มหาวิทยาลัยนครพนม
9
วศินภัทร์  ปิยะพงศ์สกุล
มหาวิทยาลัยนครพนม
   
 
2
มหาวิทยาลัยมหิดล
 
   
 
ครึ่งหลัง
คติศักดิ์ แป้นเมือง 49'
คติศักดิ์ แป้นเมือง 62'

Remark :
4
กิติพงษ์  เกียรติอมรเวช
มหาวิทยาลัยมหิดล
1
ธีระยุทธ   กลิ่นศรีทอง
มหาวิทยาลัยมหิดล
24
อำนาจ  จงอมรสมบัติ
มหาวิทยาลัยมหิดล
25
กอบโชค  มูลทองย้อย
มหาวิทยาลัยมหิดล
8
นราธิป  นิติธาดากุล
มหาวิทยาลัยมหิดล
28
ไพรัตน์  แดงเอม
มหาวิทยาลัยมหิดล
23
นฤพนธ์  ศรีละม้าย
มหาวิทยาลัยมหิดล
9
วีระพันธ์  เฉลิมกุล
มหาวิทยาลัยมหิดล
17
วิชัย  เครือเมฆ
มหาวิทยาลัยมหิดล
30
อภิภู  สิทธิภูมิมงคล
มหาวิทยาลัยมหิดล
6
อัศวเทพ  คูณทวีพาณิชย์
มหาวิทยาลัยมหิดล
29
สุรศักดิ์  มณฑาสุวรรณ
มหาวิทยาลัยมหิดล
22
จำเรียง  ยิ่งยืนยง
มหาวิทยาลัยมหิดล
14
ประเสริฐศรี  ภิรมย์น้อย
มหาวิทยาลัยมหิดล
16
รุ่งธรรม  สีสดใส
มหาวิทยาลัยมหิดล
18
เทวัญ  คงพิพัฒนกุล
มหาวิทยาลัยมหิดล
27
นาวิน  ฤทธิยานุกูล
มหาวิทยาลัยมหิดล
26
พิมล  จำนงค์
มหาวิทยาลัยมหิดล
5
คติศักดิ์  แป้นเมือง
มหาวิทยาลัยมหิดล
20
แมน  โลหะจันที
มหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม