รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการ ฟุตบอล - ทีมชาย สาย สาย H รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 8
วันที่
24 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:00 น.
สนาม
สนาม 5 สนามกีฬาฟุตบอลเทศบาลเมือง นาสาร (สนามฟุตบอลบ้านห้วยมุด) อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
   
 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6
 
   
 
เตะจุดโทษ
สำเนียง โคตรบรรเทา '
สุชาติ โอษคลัง '
อนันต์ แพงจันทร์ '
นราวิทย์ ดาวเรือง '
วีรศักดิ์ ไชยโสดา '
ไวพจน์ ดงเจริญ '

Remark :
2
ไวพจน์  ดงเจริญ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5
สุทัศน์  คมขำ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3
อนันต์  แพงจันทร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
99
อานุภาพ  งามสูงเนิน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8
อนุวัฒน์  วันทอง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
55
สุนันท์  สายกระสุน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
13
นราวิทย์  ดาวเรือง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
44
ชวลิต  ชูกำแพง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
16
อดิศักดิ์  ภูผา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
23
ปรีชา  สีดา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
40
วีรศักดิ์  ไชยโสดา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
21
สำเนียง  โคตรบรรเทา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
15
เศกสรร  คุณโพธิ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10
สุชาติ  โอษคลัง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11
ไชยวัฒน์  วงค์สุวรรณ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   
 
5
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
   
 
เตะจุดโทษ
มนัส มะลิวงษ์ '
ธวัชชัย สัพโส '
พิเชฐ เล่าเปี่ยม '
นรินทร์ สังข์หรุ่น '
วิชิต คงแจ่ม '

Remark :
4
ณรงค์พงศ์  เพิ่มผล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
28
ทวีศักดิ์  ศรีผ่อง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
26
สงกรานต์  คุ้มกลาง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
27
ปรีดา  มู่ฮำหมัด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
54
แมน  แซ่กัวะ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
25
สุริยา  แก้วรอดฟ้า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14
นรินทร์  สังข์หรุ่น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8
อรรถสิทธิ์  งามภักดิ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
23
วรวุฒิ  กุลวงษ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6
ธวัชชัย  สัพโส
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7
สุรเนตร  พิลาภ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
23
ธีรัตม์  แสงแก้ว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
21
พูนศักดิ์  ทิพย์ศิริ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11
นักรบ  เทียนปัญจะ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
24
มนัส  มะลิวงษ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
19
จอม  รื่นนุสาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
18
วิชิต  คงแจ่ม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
41
อุเทน  ชูแสง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
สังคม  ไชยวารี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
16
พิเชฐ  เล่าเปี่ยม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม