รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการ ฟุตบอล - ทีมชาย สาย สาย B รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 7
วันที่
24 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:00 น.
สนาม
สนาม 4 สนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนควนสุบรรณวิทยา อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
   
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4
 
   
 
ครึ่งแรก
ตูแวยูโซะ กูจิ 12'

ครึ่งหลัง
สาคร หังสพฤกษ์ 39'

เตะจุดโทษ
คงศักดิ์ จะวะนะ '
สุชาติ บินโต๊ะหีม '

ใบเหลือง
จารึก สระอิส 51'

Remark :
4
อานนท์ๅ  เหมือนกู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5
ทวีพงษ์  ยุนุ๊
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3
สุชาติ  บินโต๊ะหีม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2
ตูแวยูโซะ  กูจิ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
99
ศักรินทร์  ชนประชา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
48
วุฒิพงษ์  แสงมณี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
13
คงศักดิ์  จะวะนะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
23
จารึก  สระอิส
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
24
พิเชฐร  วิจิตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
47
สมพงศ์  จิตเลขา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
19
วรพธร  แซ่ชี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
22
สมคิด  ถาวรกิจ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
14
ศิริศักดิ์  แก้วฉิมพลี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
46
สาคร  หังสพฤกษ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
70
วิโรจน์  สุวรรณรัตน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
20
อิสมะแอ  วานิ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15
อาลีหย๊ะ  แวดอเลาะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
21
ศักดิ์ชัย  นาทอภินันท์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
8
แวซอเฮาะ  แวอุเซ็ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10
เปาวฤทธิ์  ยุโส้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
17
รอซาลี  เจะเละ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
88
เจ๊ะอุสมัน  เจ๊ะปอ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
7
กฤษฎา  แซ่แต้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
18
เชาวน์เลิศ  ล้อมลิ้ม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   
 
6
มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
   
 
ครึ่งหลัง
พิชิต ผลอุดม 55'
ณรงค์วิทย์ ทัศนานุตริยกุล 42'

เตะจุดโทษ
มาโนช ลาวรรณา '
วีระพล พุ่มพิทักษ์ '
ศักดิ์ชาย ปลื้มจิตต์ '
สวิน แจะจันทร์ '

ใบแดง
ยอดชาย ชุ่มอินทร์ 36'

ใบเหลือง
ประเทือง พันธุ์มา 51'

Remark :
10
โกวิทย์  หลำชุ่ม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
30
พีรวิทย์  ถวิลกลิ่นซ้อน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
7
จักรี  ภวาภิรมย์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
23
ณรงค์วิทย์  ทัศนานุตริยกุล
มหาวิทยาลัยศิลปากร
12
นรินทร์  จันทร์ผดุง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
26
จักพงษ์  ส้มเอม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
29
สุบิน  ยมบ้านกวย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
6
นิรันดร  ขุนณรงค์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
13
ธนาวิศุทธ์  ศิริทรัพย์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
16
ธารา  จำเนียรดำรงการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
24
อำนาจ  เกตุสม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
3
พิชิต  ผลอุดม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2
พิชัย  ผลอุดม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
20
นฤพนธ์  ลิ่มมั่น
มหาวิทยาลัยศิลปากร
4
ยอดชาย  ชุ่มอินทร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
22
สวิน  แจะจันทร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
5
วีระพล  พุ่มพิทักษ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
31
มาโนช  ลาวรรณา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
9
ศักดิ์ชาย  ปลื้มจิตต์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
21
ประเทือง  พันธุ์มา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
11
ธนรัตน์  พ่วงพร้อม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
27
สายันต์  พวงสุวรรณ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
14
อัยรัสต์  แกสมาน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
28
สุนทร  ญาติมาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม