รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการ ฟุตบอล - ทีมชาย สาย สาย G รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 4
วันที่
24 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 น.
สนาม
สนาม 5 สนามกีฬาฟุตบอลเทศบาลเมือง นาสาร (สนามฟุตบอลบ้านห้วยมุด) อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
   
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
2
 
   
 
ครึ่งหลัง
ธีรวุฒิ ปิงยศ 42'
เทอดทูล โตคีรี 70'

ใบเหลือง
ประดิษฐ์ เจียรกุลประเสริฐ 67'

Remark :
2
วิชย์พล  หาสุข
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
5
ณัฐพล  วิชาญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
3
โชคชรัตน์  ฤทธิ์เย็น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
22
เทอดทูล  โตคีรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
23
พัชรินทร์  ศิลวัตรพงศกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
14
ทัดมนู  โพธิสารัตน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
12
ประดิษฐ์  เจียรกุลประเสริฐ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
6
ธีระยุทธ  ขอดแก้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
21
เปรมศักดิ์  อาษากิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
26
ประมูล  บุญเที่ยง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
1
วัชรวุธ  พุทธิรินโน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
10
ธีรวุฒิ  ปิงยศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
25
อนุชา  จันทรบูรณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
11
กำพล  จินตอมรชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
16
นิพล  โนนจุ้ย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
24
เทวฤทธิ์  ละมูล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
7
ก่อเกียรติ  อ๊อดทรัพย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
27
วิรยะ  เดชแสง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
19
พิเชษฐ์  พลอยประดิษฐ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
18
วรกฤช  ดอนคำเพ็ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
   
 
0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 
   
 
ครึ่งหลัง

ใบเหลือง

Remark :
4
กวีวัฒน์   ยอดเยี่ยม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
5
ชุติพงศ์   เนตรพระ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
7
วีระพงษ์   คมคาย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
22
รังสรรค์   นามวงศ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
25
ภูสิต  ถาดา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
60
ศักดิ์ชัย   ศรีจันทร์ดำ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
20
ภานุมาศ   แสนพวง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
14
โชคทวี  นนท์ไพวัลย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
19
สุประวัติ   โคตรจักร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
11
กิตติธร  กลางประพันธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
10
วิทูรย์   สุกใส
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
24
สรายุตร์   สวัสดิ์วงษ์ชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม