รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการ ฟุตบอล - ทีมชาย สาย สาย A รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 3
วันที่
24 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 น.
สนาม
สนาม 4 สนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนควนสุบรรณวิทยา อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
   
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5
 
   
 
ครึ่งแรก
อัศวิน ทับทิมแท้ 26'

ครึ่งหลัง
วีระพัฒน์ ภูมิจันทร์ 67'
มนตรี พันธุ์ฤทธิ์ 49'
ประชา นิลบุศย์ 55'
ประชา นิลบุศย์ 70'

Remark :
4
อรรถพล  พิมพ์ไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5
ชำนาญ  เชื้อชวด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3
มานะ  เสนาราช
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
13
วีระพัฒน์  ภูมิจันทร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
55
บุญชิต  ถีระพันธ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7
สิทธิศักดิ์  บุญคุ้ม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
44
อภิชา  โพธิ์หิรัญ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
22
ก่อเกียรติ  พรหมขจร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
26
จตุพร  ขำศิริ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
25
สุทธิพงษ์  ชมบุญ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
14
มนตรี  พันธุ์ฤทธิ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6
นิคม  มีเดช
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
24
ธนิท  เรืองรุ่งชัยกุล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
21
กฤษณะ  ประชุมชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1
ประทีป  เพียรสันเทียะ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
20
ธาตรี  ทวีเเสง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
19
วีรยุทธ  พรมประทุม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
29
ประชา  นิลบุศย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
18
ฉายศิลป์  พรรณโคตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
8
อัศวิน  ทับทิมแท้
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
10
ศุภวัฒน์  อรรถเศรษฐากร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
34
ธีรศักดิ์  งอกศักดา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
27
สงคราม  มีบุญญา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
15
จักรพันธ์  ส่งสาย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
21
อภิชาติ  วัฒิวรรณผล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   
 
1
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 
   
 
ครึ่งหลัง
ทินกร แก้วขอนแก่น 41'

ใบเหลือง
วิริยะ หิรัญพงษ์ 30'
ปชา โคตะมะ 8'

Remark :
3
อกนิษฐ์  กิ่งศักดิ์
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5
ธีรพล  บรรเทิงสุข
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
1
อิทธิพงษ์  เทียบซิง
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4
สุไลมาน  เซ็นมาด
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
11
สุภัทร  บุญส่ง
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
20
รณชัย  จันทรัศมี
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
12
ณฐภัทร  ศรีนันทกุล
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
25
ธีรวัฒน์  ก่อบุญ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
21
จิระ  แนบสนิท
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
10
ปชา  โคตะมะ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
7
เมธัส  บรรเทิงสุข
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
26
วิริยะ  หิรัญพงษ์
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
23
สมบัติ  รุ่งรัศมี
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
24
รัตนศักดิ์  ไชยโสดา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
22
ทินกร  แก้วขอนแก่น
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
13
ชัยวัฒน์  แก้วขอนแก่น
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
9
กวี  สิทธิจันทร์
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8
พิสิษฐ์  สุทธิ์สนธ์
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
27
เกรียงศักดิ์  เหล็กดี
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
14
พุฒิพัฒน์  ชัยเกตุธนพัฒน์
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม