รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการ ฟุตบอล - ทีมชาย สาย สาย O รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 2
วันที่
24 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 น.
สนาม
สนาม 3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
   
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2
 
   
 
เตะจุดโทษ
ยงยุทธ ดอนแนไพร '
สังเวียน แขมเกษม '

Remark :
3
ชัยรัตน์  ปฏิทิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2
เอกนรินทร์  จันวิเศษ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
5
ณัฐวุฒิ  เถาวันดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
4
โสฬส  สืบจะบก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
22
เอนก  ทองไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
11
ยงยุทธ  ดอนแนไพร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
14
ปฐมพัฒน์  สุภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
17
สำเนา  ดุงโคกกรวด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
7
สุรัตน์  มีศิลป์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
23
ยงยุทธ  เพ็งนอก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
13
วิสุทธิ์  กราวกระโทก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
29
สังเวียน  แขมเกษม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
24
สุระ  สุคนนท์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
54
สมบูรณ์  อ้วนมะโรง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
19
ยุทธนา  กระจายกลาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
21
สุปรีชา  เครือบคนโท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
25
บดินทร์  ยางราชย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
18
ธณัศพัทธ์  มีชำนาญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
28
ภานุ  เอกพงศ์เมธี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
6
ธีระนิตย์  นามกุณี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
8
วิมล  ถนอมพลกรัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
20
เฉลย  พลทามูล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
   
 
4
มหาวิทยาลัยรังสิต
 
   
 
เตะจุดโทษ
สมพงษ์ ฉัยยาฤทธิ์ '
ปัญญา ต้นสินธุ์ '
อำนาจ เอี่ยมละออ '
สิริวุฒิ รัศมีฉาย '

Remark :
5
สมพงษ์  ฉัยยาฤทธิ์
มหาวิทยาลัยรังสิต
26
อดิศร  สิรีสี
มหาวิทยาลัยรังสิต
22
อำนาจ  เอี่ยมละออ
มหาวิทยาลัยรังสิต
3
อนุเทพ  สนธิงาม
มหาวิทยาลัยรังสิต
17
ฉกาจ  เย็นเยือก
มหาวิทยาลัยรังสิต
14
ภัทรพงษ์พันธ์  เพ็ชร์ฤทธิ์
มหาวิทยาลัยรังสิต
2
วงศ์สุวรรณ  อรรถวิเชียร
มหาวิทยาลัยรังสิต
19
นพดล  สำเภาทอง
มหาวิทยาลัยรังสิต
23
ปัญญา  ต้นสินธุ์
มหาวิทยาลัยรังสิต
20
ไพรัช  หิมเวช
มหาวิทยาลัยรังสิต
8
ภูมิพัฒน์  พินไธสง
มหาวิทยาลัยรังสิต
10
สุริยะ  ศรีศักดิ์นอก
มหาวิทยาลัยรังสิต
7
วัฒนา  ชนชนะกุล
มหาวิทยาลัยรังสิต
28
ธงชัย  บุญเกิด
มหาวิทยาลัยรังสิต
47
วิเวก  ศรีภุมมา
มหาวิทยาลัยรังสิต
4
ปรีชาพล  บุญมานิตย์
มหาวิทยาลัยรังสิต
21
นันทชัย  ทองแป้น
มหาวิทยาลัยรังสิต
9
นฤนาถ  ไกรนรา
มหาวิทยาลัยรังสิต
29
สิริวุฒิ  รัศมีฉาย
มหาวิทยาลัยรังสิต
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม