รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการแบดมินตัน - ทีมสายไม่ระบุรอบรอบชิงชนะเลิศ
วันที่26 พฤษภาคม 2562 เวลา10:00 น.
สนาม
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
เดี่ยวมือ 1
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1
40
0
0
0
0
40
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
0
32
0
0
0
0
32
-
เดี่ยวมือ 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1
40
0
0
0
0
40
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
0
13
0
0
0
0
13
-
คู่มือ 1
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1
40
0
0
0
0
40
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
0
38
0
0
0
0
38
-


รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 ชานนทร์  บุญยอด
ชายคู่ ทั่วไป  
 ศุภชัย  สำกำปัง
ชายคู่ ทั่วไป  
 เมธินี  อินทร์ประสิทธิ์
หญิงคู่ ทั่วไป  
 ชวิพร  มุกตพันธุ์
หญิงคู่ ทั่วไป  
 พลากร  สุรกุลประภา
คู่ผสม อายุ 40 ปี ขึ้นไป  
 จรินพร  จันทร์เหมือน
คู่ผสม อายุ 40 ปี ขึ้นไป  
 รัชพล  สันติวรากร
ชายคู่ อายุ 45 ปี ขึ้นไป  
 ชัช  สุมนานนท์
ชายคู่ อายุ 45 ปี ขึ้นไป  
 นฤพนธ์  คำพา
คู่ผสม อายุรวมกัน 80 ปี ขึ้นไป  
 พลากร  สุรกุลประภา
คู่ผสม อายุรวมกัน 80 ปี ขึ้นไป  
 จิรัฐติ  เต็งสุทธิวัฒน์
ชายคู่ ทั่วไป  
 ธนะวรรธน์  ไพรพิสุทธิ์
ชายคู่ ทั่วไป  
 ธนะวรรธน์  ไพรพิสุทธิ์
ชายคู่ ทั่วไป  
 บุญตา  โยธาประเสริฐ
หญิงคู่ ทั่วไป  
 ชวนชม  สิบพันทา
หญิงคู่ ทั่วไป  
 ณัฐวุฒิ  สร้อยดอกสน
คู่ผสม อายุ 40 ปี ขึ้นไป  
 เยาวรัตน์  จียะมาภา
คู่ผสม อายุ 40 ปี ขึ้นไป  
 กรกฎ  ก่ำแก้ว
ชายคู่ อายุ 45 ปี ขึ้นไป  
 ชาญยุทธ  โกลิตะวงษ์
ชายคู่ อายุ 45 ปี ขึ้นไป  
 พรพิมล  ฝ้ายเทศ
คู่ผสม อายุรวมกัน 80 ปี ขึ้นไป  
 สถาพร  ชาตาคม
คู่ผสม อายุรวมกัน 80 ปี ขึ้นไป  
 สถาพร  ชาตาคม
คู่ผสม อายุรวมกัน 80 ปี ขึ้นไป