รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการแบดมินตัน - ทีมสายไม่ระบุรอบรอบรองชนะเลิศ
วันที่25 พฤษภาคม 2562 เวลา15:00 น.
สนาม
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
เดี่ยวมือ 1
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1
40
0
0
0
0
40
-
จบการแข่งขัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0
37
0
0
0
0
37
-
เดี่ยวมือ 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
0
22
0
0
0
0
22
-
จบการแข่งขัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1
40
0
0
0
0
40
-
คู่มือ 1
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1
40
0
0
0
0
40
-
จบการแข่งขัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0
14
0
0
0
0
14
-
คู่มือ 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1
40
0
0
0
0
40
-
จบการแข่งขัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0
30
0
0
0
0
30
-


รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ชานนทร์  บุญยอด
ชายคู่ ทั่วไป  
 ศุภชัย  สำกำปัง
ชายคู่ ทั่วไป  
 ชวิพร  มุกตพันธุ์
หญิงคู่ ทั่วไป  
 ผกาวัลย์  สุรกุลประภา
หญิงคู่ ทั่วไป  
 พลากร  สุรกุลประภา
คู่ผสม อายุ 40 ปี ขึ้นไป  
 จรินพร  จันทร์เหมือน
คู่ผสม อายุ 40 ปี ขึ้นไป  
 รัชพล  สันติวรากร
ชายคู่ อายุ 45 ปี ขึ้นไป  
 สมจิตร  อาจอินทร์
ชายคู่ อายุ 45 ปี ขึ้นไป  
 เมธินี  อินทร์ประสิทธิ์
คู่ผสม อายุรวมกัน 80 ปี ขึ้นไป  
 ชัช  สุมนานนท์
คู่ผสม อายุรวมกัน 80 ปี ขึ้นไป  
 ณัฐพงศ์  ประสงค์ธรรม
ชายคู่ ทั่วไป  
 วีระพงษ์  ประสงค์จีน
ชายคู่ ทั่วไป  
 สุธิสา  เหมาะสม
หญิงคู่ ทั่วไป  
 ชัญญภัค  โตเจริญบดี
หญิงคู่ ทั่วไป  
 กิตติพงษ์  ทาจำปา
คู่ผสม อายุ 40 ปี ขึ้นไป  
 ศริยา  อัศวกาญน์
คู่ผสม อายุ 40 ปี ขึ้นไป  
 อานุภาพ  พานิชผล
ชายคู่ อายุ 45 ปี ขึ้นไป  
 พิพัฒน์  ศรีเที่ยง
ชายคู่ อายุ 45 ปี ขึ้นไป  
 วันทนีย์  พุกกะคุปต์
คู่ผสม อายุรวมกัน 80 ปี ขึ้นไป  
 นพดล  พิฬารัตน์
คู่ผสม อายุรวมกัน 80 ปี ขึ้นไป