รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการแบดมินตัน - ทีมสายไม่ระบุรอบรอบรองชนะเลิศ
วันที่25 พฤษภาคม 2562 เวลา15:00 น.
สนาม
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
เดี่ยวมือ 1
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
0
22
0
0
0
0
22
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1
40
0
0
0
0
40
-
เดี่ยวมือ 2
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
0
36
0
0
0
0
36
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1
40
0
0
0
0
40
-
คู่มือ 1
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
0
23
0
0
0
0
23
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1
40
0
0
0
0
40
-รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 ปิยะพงษ์  ทองเอก
ชายคู่ ทั่วไป  
 พัชรศิษฏ์  ปีเจริญ
ชายคู่ ทั่วไป  
 นุชนภางค์  ผ้าสมบุญ
หญิงคู่ ทั่วไป  
 บุษยา  สังกนิษฐ์
หญิงคู่ ทั่วไป  
 กฤตติกา  สายโส
คู่ผสม อายุ 40 ปี ขึ้นไป  
 กิตติพงศ์  ทองแผ่
คู่ผสม อายุ 40 ปี ขึ้นไป  
 อภิวัฒน์  ชื่นฤทัย
ชายคู่ อายุ 45 ปี ขึ้นไป  
 โฆษิต  ลำใย
ชายคู่ อายุ 45 ปี ขึ้นไป  
 วินัย  เสาองค์
คู่ผสม อายุรวมกัน 80 ปี ขึ้นไป  
 ณิชกานต์  เจนกุลประสูตร
คู่ผสม อายุรวมกัน 80 ปี ขึ้นไป  
 ธนะวรรธน์  ไพรพิสุทธิ์
ชายคู่ ทั่วไป  
 จิรัฐติ  เต็งสุทธิวัฒน์
ชายคู่ ทั่วไป  
 ธนะวรรธน์  ไพรพิสุทธิ์
ชายคู่ ทั่วไป  
 บุญตา  โยธาประเสริฐ
หญิงคู่ ทั่วไป  
 พรพิมล  ฝ้ายเทศ
หญิงคู่ ทั่วไป  
 ณัฐวุฒิ  สร้อยดอกสน
คู่ผสม อายุ 40 ปี ขึ้นไป  
 เยาวรัตน์  จียะมาภา
คู่ผสม อายุ 40 ปี ขึ้นไป  
 กรกฎ  ก่ำแก้ว
ชายคู่ อายุ 45 ปี ขึ้นไป  
 ชาญยุทธ  โกลิตะวงษ์
ชายคู่ อายุ 45 ปี ขึ้นไป  
 ศุภกานต์  ปรีชาเดช
คู่ผสม อายุรวมกัน 80 ปี ขึ้นไป  
 สถาพร  ชาตาคม
คู่ผสม อายุรวมกัน 80 ปี ขึ้นไป  
 สถาพร  ชาตาคม
คู่ผสม อายุรวมกัน 80 ปี ขึ้นไป