รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการแบดมินตัน - ทีมสายไม่ระบุรอบ8 ทีม
วันที่25 พฤษภาคม 2562 เวลา10:00 น.
สนาม
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
เดี่ยวมือ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1
40
0
0
0
0
40
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
0
18
0
0
0
0
18
-
เดี่ยวมือ 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1
40
0
0
0
0
40
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
0
25
0
0
0
0
25
-
คู่มือ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1
40
0
0
0
0
40
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
0
22
0
0
0
0
22
-


รายชื่อนักกีฬา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 ณัฐพงศ์  ประสงค์ธรรม
ชายคู่ ทั่วไป  
 สิริพงศ์  หงษ์ทอง
ชายคู่ ทั่วไป  
 สุธิสา  เหมาะสม
หญิงคู่ ทั่วไป  
 ชัญญภัค  โตเจริญบดี
หญิงคู่ ทั่วไป  
 กิตติพงษ์  ทาจำปา
คู่ผสม อายุ 40 ปี ขึ้นไป  
 ศริยา  อัศวกาญน์
คู่ผสม อายุ 40 ปี ขึ้นไป  
 อานุภาพ  พานิชผล
ชายคู่ อายุ 45 ปี ขึ้นไป  
 พิพัฒน์  ศรีเที่ยง
ชายคู่ อายุ 45 ปี ขึ้นไป  
 สวลี  เสนาพิทักษ์
คู่ผสม อายุรวมกัน 80 ปี ขึ้นไป  
 นพดล  พิฬารัตน์
คู่ผสม อายุรวมกัน 80 ปี ขึ้นไป  
 ยุทธชัย  ฮารีบิน
ชายคู่ ทั่วไป  
 สรัญรัฐ  มนุญญานนท์
ชายคู่ ทั่วไป  
 ภัสราภรณ์  แซ่หนา
หญิงคู่ ทั่วไป  
 เรจีย์  แก้วส่อง
หญิงคู่ ทั่วไป  
 วาริน  อินทนา
คู่ผสม อายุ 40 ปี ขึ้นไป  
 เจนจิรา  พุมดวง
คู่ผสม อายุ 40 ปี ขึ้นไป  
 สัณหวัช  ไชยวงศ์
ชายคู่ อายุ 45 ปี ขึ้นไป  
 ฉัตรชัย  กัลยาณปพน
ชายคู่ อายุ 45 ปี ขึ้นไป  
 สลิลทิพย์  เหมะ
คู่ผสม อายุรวมกัน 80 ปี ขึ้นไป  
 นรากร  สุวรรณโชติ
คู่ผสม อายุรวมกัน 80 ปี ขึ้นไป