รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการแบดมินตัน - ทีมสายไม่ระบุรอบ8 ทีม
วันที่25 พฤษภาคม 2562 เวลา10:00 น.
สนาม
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
เดี่ยวมือ 1
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1
40
0
0
0
0
40
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
0
32
0
0
0
0
32
-
เดี่ยวมือ 2
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
0
20
0
0
0
0
20
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
1
40
0
0
0
0
40
-
คู่มือ 1
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1
40
0
0
0
0
40
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
0
33
0
0
0
0
33
-
คู่มือ 2
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
0
32
0
0
0
0
32
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
1
40
0
0
0
0
40
-
เดี่ยวมือ 3
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
0
23
0
0
0
0
23
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
1
40
0
0
0
0
40
-รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 ชัยวัฒน์  พานิชกุล
ชายคู่ ทั่วไป  
 อนิรุทธ  ผลอ่อน
ชายคู่ ทั่วไป  
 นงลักษณ์  กุลวรรัตน์
หญิงคู่ ทั่วไป  
 สายสุนีย์  จำรัส
หญิงคู่ ทั่วไป  
 สุพรรณี  ดวงทอง
คู่ผสม อายุ 40 ปี ขึ้นไป  
 ชนินทร์  ดำรัสการ
คู่ผสม อายุ 40 ปี ขึ้นไป  
 อติพล  พัฒิยะ
ชายคู่ อายุ 45 ปี ขึ้นไป  
 พยนต์  ลิปิกุล
ชายคู่ อายุ 45 ปี ขึ้นไป  
 จันทร์เพ็ญ  โพธิ์แก้ว
คู่ผสม อายุรวมกัน 80 ปี ขึ้นไป  
 ตุลยพงษ์  ตุลยพิทักษ์
คู่ผสม อายุรวมกัน 80 ปี ขึ้นไป  
 กิตติพงศ์  ทองแผ่
ชายคู่ ทั่วไป  
 พัชรศิษฏ์  ปีเจริญ
ชายคู่ ทั่วไป  
 นุชนภางค์  ผ้าสมบุญ
หญิงคู่ ทั่วไป  
 บุษยา  สังกนิษฐ์
หญิงคู่ ทั่วไป  
 วีรเดช  พันธ์วิศวาส
คู่ผสม อายุ 40 ปี ขึ้นไป  
 กฤตติกา  สายโส
คู่ผสม อายุ 40 ปี ขึ้นไป  
 สุรชัย  อมรเฉลิมวิทย์
ชายคู่ อายุ 45 ปี ขึ้นไป  
 โฆษิต  ลำใย
ชายคู่ อายุ 45 ปี ขึ้นไป  
 วินัย  เสาองค์
คู่ผสม อายุรวมกัน 80 ปี ขึ้นไป  
 ณิชกานต์  เจนกุลประสูตร
คู่ผสม อายุรวมกัน 80 ปี ขึ้นไป