รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการแบดมินตัน - ทีมสายไม่ระบุรอบ8 ทีม
วันที่25 พฤษภาคม 2562 เวลา10:00 น.
สนาม
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
เดี่ยวมือ 1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
0
37
0
0
0
0
37
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1
40
0
0
0
0
40
-
เดี่ยวมือ 2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
0
11
0
0
0
0
11
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1
40
0
0
0
0
40
-
คู่มือ 1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
0
27
0
0
0
0
27
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1
40
0
0
0
0
40
-


รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 กิตติชัย  ตันสิน
ชายคู่ ทั่วไป  
 อภิวัฒน์  บุญหนัก
ชายคู่ ทั่วไป  
 ประภาศิริ  พงษ์ประยูร
หญิงคู่ ทั่วไป  
 สุนิสา  สิงห์แก้ว
หญิงคู่ ทั่วไป  
 จิตติ  นิรมิตรานนท์
คู่ผสม อายุ 40 ปี ขึ้นไป  
 ดุจฝัน  เอี้ยงสุวรรณปัทมะ
คู่ผสม อายุ 40 ปี ขึ้นไป  
 ธนเทพ  พิทยราชศักดิ์
ชายคู่ อายุ 45 ปี ขึ้นไป  
 อภิชาต  ดะลุณเพธย์
ชายคู่ อายุ 45 ปี ขึ้นไป  
 รัชดา  คะดาษ
คู่ผสม อายุรวมกัน 80 ปี ขึ้นไป  
 บุญเลิศ  อุทยานิก
คู่ผสม อายุรวมกัน 80 ปี ขึ้นไป  
 ธนะวรรธน์  ไพรพิสุทธิ์
ชายคู่ ทั่วไป  
 จิรัฐติ  เต็งสุทธิวัฒน์
ชายคู่ ทั่วไป  
 ธนะวรรธน์  ไพรพิสุทธิ์
ชายคู่ ทั่วไป  
 บุญตา  โยธาประเสริฐ
หญิงคู่ ทั่วไป  
 พรพิมล  ฝ้ายเทศ
หญิงคู่ ทั่วไป  
 ณัฐวุฒิ  สร้อยดอกสน
คู่ผสม อายุ 40 ปี ขึ้นไป  
 เยาวรัตน์  จียะมาภา
คู่ผสม อายุ 40 ปี ขึ้นไป  
 กรกฎ  ก่ำแก้ว
ชายคู่ อายุ 45 ปี ขึ้นไป  
 ชาญยุทธ  โกลิตะวงษ์
ชายคู่ อายุ 45 ปี ขึ้นไป  
 ศุภกานต์  ปรีชาเดช
คู่ผสม อายุรวมกัน 80 ปี ขึ้นไป  
 สถาพร  ชาตาคม
คู่ผสม อายุรวมกัน 80 ปี ขึ้นไป  
 สถาพร  ชาตาคม
คู่ผสม อายุรวมกัน 80 ปี ขึ้นไป