รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการแบดมินตัน - ทีมสายไม่ระบุรอบรอบ 16 ทีม
วันที่24 พฤษภาคม 2562 เวลา10:00 น.
สนาม
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
เดี่ยวมือ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
0
20
0
0
0
0
20
-
จบการแข่งขัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1
40
0
0
0
0
40
-
เดี่ยวมือ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
0
14
0
0
0
0
14
-
จบการแข่งขัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1
40
0
0
0
0
40
-
คู่มือ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
0
30
0
0
0
0
30
-
จบการแข่งขัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1
40
0
0
0
0
40
-


รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ธนพร  โรจน์สุวณิชกร
ชายคู่ ทั่วไป  
 พรพรหม  อิทธิรส
ชายคู่ ทั่วไป  
 นิธินาถ  ชิตพงศ์
หญิงคู่ ทั่วไป  
 ธนพร  ภู่นพคุณดี
หญิงคู่ ทั่วไป  
 ยุทธพงษ์  เมษพันธุ์
คู่ผสม อายุ 40 ปี ขึ้นไป  
 สุธีลักษณ์  แก่นทอง
คู่ผสม อายุ 40 ปี ขึ้นไป  
 สมคิด  สวนศรี
ชายคู่ อายุ 45 ปี ขึ้นไป  
 ปราจิต  ทิพย์โอสถ
ชายคู่ อายุ 45 ปี ขึ้นไป  
 พิมพ์สิรี  สุวรรณ
คู่ผสม อายุรวมกัน 80 ปี ขึ้นไป  
 วินัย  ตาระเวช
คู่ผสม อายุรวมกัน 80 ปี ขึ้นไป  
 ณัฐพงศ์  ประสงค์ธรรม
ชายคู่ ทั่วไป  
 วีระพงษ์  ประสงค์จีน
ชายคู่ ทั่วไป  
 สุธิสา  เหมาะสม
หญิงคู่ ทั่วไป  
 ชัญญภัค  โตเจริญบดี
หญิงคู่ ทั่วไป  
 กิตติพงษ์  ทาจำปา
คู่ผสม อายุ 40 ปี ขึ้นไป  
 ศริยา  อัศวกาญน์
คู่ผสม อายุ 40 ปี ขึ้นไป  
 อานุภาพ  พานิชผล
ชายคู่ อายุ 45 ปี ขึ้นไป  
 พิพัฒน์  ศรีเที่ยง
ชายคู่ อายุ 45 ปี ขึ้นไป  
 วันทนีย์  พุกกะคุปต์
คู่ผสม อายุรวมกัน 80 ปี ขึ้นไป  
 นพดล  พิฬารัตน์
คู่ผสม อายุรวมกัน 80 ปี ขึ้นไป