รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการแบดมินตัน - ทีมสายไม่ระบุรอบรอบ 16 ทีม
วันที่24 พฤษภาคม 2562 เวลา10:00 น.
สนาม
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
เดี่ยวมือ 1
มหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
0
11
0
0
0
0
11
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
1
40
0
0
0
0
40
-
เดี่ยวมือ 2
มหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
0
16
0
0
0
0
16
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
1
40
0
0
0
0
40
-
คู่มือ 1
มหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1
40
0
0
0
0
40
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
0
27
0
0
0
0
27
-
คู่มือ 2
มหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1
40
0
0
0
0
40
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
0
34
0
0
0
0
34
-
เดี่ยวมือ 3
มหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
0
18
0
0
0
0
18
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
1
40
0
0
0
0
40
-รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 บุญลอด  ศรีเจริญ
ชายคู่ ทั่วไป  
 พิภัช  สอนใย
ชายคู่ ทั่วไป  
 ปิยภัทร  บุษบาบดินทร์
หญิงคู่ ทั่วไป  
 พยอม  สุขเอนกนันท์
หญิงคู่ ทั่วไป  
 จุรีพร  กันดูลย์
คู่ผสม อายุ 40 ปี ขึ้นไป  
 ธนัทเดช  โรจนกุศล
คู่ผสม อายุ 40 ปี ขึ้นไป  
 สันติสิทธิ์  เขียวเขิน
ชายคู่ อายุ 45 ปี ขึ้นไป  
 อาณัติ  จันทร์ถิระติกุล
ชายคู่ อายุ 45 ปี ขึ้นไป  
 อินทิรา  ไชยะ
คู่ผสม อายุรวมกัน 80 ปี ขึ้นไป  
 มังกร  ศรีสะอาด
คู่ผสม อายุรวมกัน 80 ปี ขึ้นไป  
 ยุทธชัย  ฮารีบิน
ชายคู่ ทั่วไป  
 เกียรติพรรณ  หวันโส๊ะ
ชายคู่ ทั่วไป  
 ภัสราภรณ์  แซ่หนา
หญิงคู่ ทั่วไป  
 เรจีย์  แก้วส่อง
หญิงคู่ ทั่วไป  
 วาริน  อินทนา
คู่ผสม อายุ 40 ปี ขึ้นไป  
 เจนจิรา  พุมดวง
คู่ผสม อายุ 40 ปี ขึ้นไป  
 สัณหวัช  ไชยวงศ์
ชายคู่ อายุ 45 ปี ขึ้นไป  
 ฉัตรชัย  กัลยาณปพน
ชายคู่ อายุ 45 ปี ขึ้นไป  
 สลิลทิพย์  เหมะ
คู่ผสม อายุรวมกัน 80 ปี ขึ้นไป  
 นรากร  สุวรรณโชติ
คู่ผสม อายุรวมกัน 80 ปี ขึ้นไป