รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการแบดมินตัน - ทีมสายไม่ระบุรอบรอบ 16 ทีม
วันที่24 พฤษภาคม 2562 เวลา10:00 น.
สนาม
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
เดี่ยวมือ 1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
0
31
0
0
0
0
31
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1
40
0
0
0
0
40
-
เดี่ยวมือ 2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
0
28
0
0
0
0
28
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1
40
0
0
0
0
40
-
คู่มือ 1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1
40
0
0
0
0
40
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
0
34
0
0
0
0
34
-
คู่มือ 2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
0
22
0
0
0
0
22
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1
40
0
0
0
0
40
-


รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 กฤษณะ  จิตมณี
ชายคู่ ทั่วไป  
 อธิเมศร์  เชษฐธีระพัชร์
ชายคู่ ทั่วไป  
 กุณฑลี  ไชยสี
หญิงคู่ ทั่วไป  
 จิราพร  ดำงาม
หญิงคู่ ทั่วไป  
 ณัฐพงศ์  ณ น่าน
คู่ผสม อายุ 40 ปี ขึ้นไป  
 ขนิษฐา  พันธุรี
คู่ผสม อายุ 40 ปี ขึ้นไป  
 กิตติธน  ยงประพัฒน์
ชายคู่ อายุ 45 ปี ขึ้นไป  
 ชัยพร  ตั้งทอง
ชายคู่ อายุ 45 ปี ขึ้นไป  
 ธรรมิกา  กรเพ็ชร์
คู่ผสม อายุรวมกัน 80 ปี ขึ้นไป  
 สุภาพ  แสนเพชร
คู่ผสม อายุรวมกัน 80 ปี ขึ้นไป  
 ชานนทร์  บุญยอด
ชายคู่ ทั่วไป  
 ศุภชัย  สำกำปัง
ชายคู่ ทั่วไป  
 ขนิษฐา  จันทะวิลัย
หญิงคู่ ทั่วไป  
 ผกาวัลย์  สุรกุลประภา
หญิงคู่ ทั่วไป  
 พลากร  สุรกุลประภา
คู่ผสม อายุ 40 ปี ขึ้นไป  
 จรินพร  จันทร์เหมือน
คู่ผสม อายุ 40 ปี ขึ้นไป  
 ชัช  สุมนานนท์
ชายคู่ อายุ 45 ปี ขึ้นไป  
 รัชพล  สันติวรากร
ชายคู่ อายุ 45 ปี ขึ้นไป  
 สมจิตร  อาจอินทร์
คู่ผสม อายุรวมกัน 80 ปี ขึ้นไป  
 เมธินี  อินทร์ประสิทธิ์
คู่ผสม อายุรวมกัน 80 ปี ขึ้นไป