รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการแบดมินตัน - ทีมสายไม่ระบุรอบรอบ 16 ทีม
วันที่24 พฤษภาคม 2562 เวลา10.00 น.
สนาม
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
เดี่ยวมือ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
0
23
0
0
0
0
23
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
1
40
0
0
0
0
40
-
เดี่ยวมือ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
0
19
0
0
0
0
19
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
1
40
0
0
0
0
40
-
คู่มือ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
0
37
0
0
0
0
37
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
1
40
0
0
0
0
40
-


รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยมหิดล
 ปิยะพงษ์  ทองเอก
ชายคู่ ทั่วไป  
 พัชรศิษฏ์  ปีเจริญ
ชายคู่ ทั่วไป  
 นุชนภางค์  ผ้าสมบุญ
หญิงคู่ ทั่วไป  
 บุษยา  สังกนิษฐ์
หญิงคู่ ทั่วไป  
 กฤตติกา  สายโส
คู่ผสม อายุ 40 ปี ขึ้นไป  
 กิตติพงศ์  ทองแผ่
คู่ผสม อายุ 40 ปี ขึ้นไป  
 สุรชัย  อมรเฉลิมวิทย์
ชายคู่ อายุ 45 ปี ขึ้นไป  
 อภิวัฒน์  ชื่นฤทัย
ชายคู่ อายุ 45 ปี ขึ้นไป  
 สิทธิชัย  แกล้วทนง
คู่ผสม อายุรวมกัน 80 ปี ขึ้นไป  
 ณิชกานต์  เจนกุลประสูตร
คู่ผสม อายุรวมกัน 80 ปี ขึ้นไป