รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการแบดมินตัน - ทีมสายไม่ระบุรอบรอบ 16 ทีม
วันที่24 พฤษภาคม 2562 เวลา10.00 น.
สนาม
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
เดี่ยวมือ 1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1
40
0
0
0
0
40
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
0
24
0
0
0
0
24
-
เดี่ยวมือ 2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1
40
0
0
0
0
40
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
0
7
0
0
0
0
7
-
คู่มือ 1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1
40
0
0
0
0
40
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
0
9
0
0
0
0
9
-


รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 กิตติชัย  ตันสิน
ชายคู่ ทั่วไป  
 อรรถพล  ชัยมนัสกุล
ชายคู่ ทั่วไป  
 ประภาศิริ  พงษ์ประยูร
หญิงคู่ ทั่วไป  
 สุนิสา  สิงห์แก้ว
หญิงคู่ ทั่วไป  
 ขรรค์ชัย  ประสานัย
คู่ผสม อายุ 40 ปี ขึ้นไป  
 ดุจฝัน  เอี้ยงสุวรรณปัทมะ
คู่ผสม อายุ 40 ปี ขึ้นไป  
 ธนเทพ  พิทยราชศักดิ์
ชายคู่ อายุ 45 ปี ขึ้นไป  
 บุญเลิศ  อุทยานิก
ชายคู่ อายุ 45 ปี ขึ้นไป  
 อภิชาต  ดะลุณเพธย์
คู่ผสม อายุรวมกัน 80 ปี ขึ้นไป  
 รัชดา  คะดาษ
คู่ผสม อายุรวมกัน 80 ปี ขึ้นไป  
 ชัชวาลย์  สุขมั่น
ชายคู่ อายุ 45 ปี ขึ้นไป  
 ภูริวัตร  คัมภีรภาพพัฒน์
ชายคู่ อายุ 45 ปี ขึ้นไป  
 ชุติมา  อุปถัมภ์
คู่ผสม อายุรวมกัน 80 ปี ขึ้นไป  
 อนุสรณ์  สาธุเสน
คู่ผสม อายุรวมกัน 80 ปี ขึ้นไป