รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการ กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร อายุ 45 - 49 ปี ชาย สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
29 พฤษภาคม 2562 เวลา 19:00 น.
สนาม
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
ความเร็วลม
m/s
 
ลู่ที่
นักกีฬา
จังหวัด
สถิติ (ประเภทลู่)
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
3
112
นพดล  พิฬารัตน์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
119
ไพบูรณ์  ปุชัยเคน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
113
บรรเจิด  พุ่มชา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
122
ดร.วัชรินทร์  วิชิรมาลา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
00:04:30.35
Gold
1
2
800
ภิเษก  สุนสระบุตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
804
วีระศักดิ์  คงฤทธิ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
798
พนม  ขันธ์สามล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
786
ณัฏฐ์ธนพล  ช้างนรินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
00:04:36.65
Silver
2
1
471
ชลชัย  อานามนารถ
มหาวิทยาลัยมหิดล
472
ชัชชัย  เกตุแก้ว
มหาวิทยาลัยมหิดล
469
กิติพัฒน์  โกสียรัตน์
มหาวิทยาลัยมหิดล
479
นำพล  สิงห์ทอง
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
00:04:38.54
Bronze
3
 
     
 
Remark :
 
     
 
Fn - False Start
q - Qualified by time
PB - Personal Best
SB - Season Best
DNF - Did not Finish
=NR - Equal National Record
Q - Qualified by place
NR - National Record
DQ - Disqualified
DNS - Did not Start
ไม่เข้าแข่งขัน - ไม่เข้าแข่งขัน
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
DISQ - ผิดกติการะหว่างการแข่งขัน
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
Gold -
Silver -
Bronze -
DNSQ -