รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการ กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร อายุ 40 - 44 ปี ชาย สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
29 พฤษภาคม 2562 เวลา 19:00 น.
สนาม
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
ความเร็วลม
m/s
 
ลู่ที่
นักกีฬา
จังหวัด
สถิติ (ประเภทลู่)
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
4
367
กนกพล  เมืองรักษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
370
พรนรายณ์  บุญราศี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
369
นฤดม  แก้วประดิษฐ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
376
สุวรรณ  พรมเขต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
00:04:11.73
Gold
1
6
177
ไพรบุญ  มานะกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
192
สุทธิเดช  ปรีชารัมย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
170
ประจักษ์  สุขอร่าม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
185
วีระศักดิ์  ฟุ้งเฟื่อง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
00:04:15.33
Silver
2
5
127
สืบพงศ์  ช้างบุญชู
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
109
ธนพร   เสาวรัตน์ชัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
121
วรรณดารา  อินทรปัญญา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
118
ไพฑูรย์   รัชตะสาคร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
00:04:15.59
Bronze
3
3
734
ยุทธนันต์  ปานสงฆ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
727
เจริญ  สัณฐมิตร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
735
วชรวรรษ  พรหมมา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
738
อวยพร  สิงพึงราบ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
00:04:25.33
4
 
     
 
Remark :
 
     
 
Fn - False Start
q - Qualified by time
PB - Personal Best
SB - Season Best
DNF - Did not Finish
=NR - Equal National Record
Q - Qualified by place
NR - National Record
DQ - Disqualified
DNS - Did not Start
ไม่เข้าแข่งขัน - ไม่เข้าแข่งขัน
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
DISQ - ผิดกติการะหว่างการแข่งขัน
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
Gold -
Silver -
Bronze -
DNSQ -