รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการ กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร อายุ 35 - 39 ปี ชาย สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
29 พฤษภาคม 2562 เวลา 18:40 น.
สนาม
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
ความเร็วลม
m/s
 
ลู่ที่
นักกีฬา
จังหวัด
สถิติ (ประเภทลู่)
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
4
424
นฤบวร  ภิรมย์พลัด
มหาวิทยาลัยพะเยา
421
จตุรภัทร  ตายะ
มหาวิทยาลัยพะเยา
425
นันทวัฒน์  เมืองช้าง
มหาวิทยาลัยพะเยา
426
ปวิช  ไชยบาล
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
00:04:01.33
Gold
1
1
623
กฤษณพงษ์  วิชัยดิษฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
652
สมชาย  บุญคงมาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
625
กิตติพิชญ์  โสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
645
มาดล  จรูญรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
00:04:07.71
Silver
2
5
500
สุกฤษฎิ์  รอดหวัง
มหาวิทยาลัยมหิดล
468
กิตติภูมิ  ทองโสม
มหาวิทยาลัยมหิดล
504
เอกชัย  สินธ์ภักดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
475
เตชสิทธิ์  ขำบางเลน
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
00:04:12.06
Bronze
3
3
813
สุพร  เกตุแทน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
790
เธียรชัย  เบญจพลพิทักษ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
801
ยงยุทธ  แก้วรองกูล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
835
สุวัตร  ชุมพูทอง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
00:04:36.66
4
2
160
ชรินทร์  สุขประทุม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
187
สนอง  สุนทรวิภาต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
165
ธัชชัย  ข้าวหอมดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
173
ประสิทธ์  ทองดอนพุ่ม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
00:04:50.13
5
 
     
 
Remark :
 
     
 
Fn - False Start
q - Qualified by time
PB - Personal Best
SB - Season Best
DNF - Did not Finish
=NR - Equal National Record
Q - Qualified by place
NR - National Record
DQ - Disqualified
DNS - Did not Start
ไม่เข้าแข่งขัน - ไม่เข้าแข่งขัน
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
DISQ - ผิดกติการะหว่างการแข่งขัน
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
Gold -
Silver -
Bronze -
DNSQ -