รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการ กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร อายุ 30 - 34 ปี ชาย สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
29 พฤษภาคม 2562 เวลา 18:40 น.
สนาม
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
ความเร็วลม
m/s
 
ลู่ที่
นักกีฬา
จังหวัด
สถิติ (ประเภทลู่)
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
5
470
จักรพล  คนเที่ยง
มหาวิทยาลัยมหิดล
490
พิชิตพล  เกิดสมนึก
มหาวิทยาลัยมหิดล
484
ประดับพงษ์  กุแก้ว
มหาวิทยาลัยมหิดล
477
นัฐฐะ  วิเศษชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
00:04:01.78
Gold
1
3
247
ธีรภัทร์  ทัศนศรีวรการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
284
ศรัณญู  บัวออน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
237
ชนินทร์  นพบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
243
ทศพล  ติง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
00:04:05.56
Silver
2
6
104
ชนวัฒน์  สรรพสิทธิ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
128
อาทิตย์  หล้าเที่ยง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
125
สมบูรณ์  แย่งคุณเชาว์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
101
กฤษณะ  พันธุ์เพ็ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
00:04:15.44
Bronze
3
4
300
สิทธิพร  โพธิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
301
สุรพงษ์  สุกใส
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
303
อภิชาติ  เอมเอก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
302
สุรินทร์  การเกตุ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
00:04:22.47
4
 
     
 
Remark :
 
     
 
Fn - False Start
q - Qualified by time
PB - Personal Best
SB - Season Best
DNF - Did not Finish
=NR - Equal National Record
Q - Qualified by place
NR - National Record
DQ - Disqualified
DNS - Did not Start
ไม่เข้าแข่งขัน - ไม่เข้าแข่งขัน
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
DISQ - ผิดกติการะหว่างการแข่งขัน
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
Gold -
Silver -
Bronze -
DNSQ -