รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการ กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร อายุ 45 - 49 ปี หญิง สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
29 พฤษภาคม 2562 เวลา 17:40 น.
สนาม
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
ความเร็วลม
m/s
 
ลู่ที่
นักกีฬา
จังหวัด
สถิติ (ประเภทลู่)
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
6
199
กัณฑิมา  เนียมโภคะ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
198
กรกฎา  นักคิ้ม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
203
ส้มแป้น  ปัญจาสุธารส
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
211
แสงเพียร  นัอยปุก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
00:05:39.48
Gold
1
1
132
นริศรา  แพงวงศ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
136
บุตรี  ประดับการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
137
พวงพยอม   ทองม่วง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
145
อารีย์  โพธิ์ขวัญ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
00:05:45.30
Silver
2
5
520
ทวีรัตนา  ศิวดุลย์
มหาวิทยาลัยมหิดล
526
ปรีดาภรณ์  วิริยะวรเวช
มหาวิทยาลัยมหิดล
510
จำเรียง  ศรีปาน
มหาวิทยาลัยมหิดล
536
สุวารี  ภู่ระหงษ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
00:05:45.87
Bronze
3
 
     
 
Remark :
 
     
 
Fn - False Start
q - Qualified by time
PB - Personal Best
SB - Season Best
DNF - Did not Finish
=NR - Equal National Record
Q - Qualified by place
NR - National Record
DQ - Disqualified
DNS - Did not Start
ไม่เข้าแข่งขัน - ไม่เข้าแข่งขัน
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
DISQ - ผิดกติการะหว่างการแข่งขัน
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
Gold -
Silver -
Bronze -
DNSQ -