รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการ กรีฑา - เดิน 3,000 เมตร อายุ 35 - 39 ปี หญิง สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
29 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:00 น.
สนาม
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
ความเร็วลม
m/s
 
ลู่ที่
นักกีฬา
จังหวัด
สถิติ (ประเภทลู่)
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
5
821
ฐิตารีย์  สิริจิรพงศ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
00:21:18.23
Gold
1
2
229
พรทิพย์  มรกตศรีวรรณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
00:21:58.61
Silver
2
3
276
ธัญยพร  รังทะษี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
00:22:08.65
Bronze
3
6
828
เปรมวดี  โกมลตรี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2
00:22:23.37
4
4
433
จุรีย์พร  ศักดิ์สุริยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
00:22:34.93
5
1
133
นัสฌาภัทร์   ดอกไม้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
00:23:28.58
6
 
     
 
Remark :
 
     
 
Fn - False Start
q - Qualified by time
PB - Personal Best
SB - Season Best
DNF - Did not Finish
=NR - Equal National Record
Q - Qualified by place
NR - National Record
DQ - Disqualified
DNS - Did not Start
ไม่เข้าแข่งขัน - ไม่เข้าแข่งขัน
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
DISQ - ผิดกติการะหว่างการแข่งขัน
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
Gold -
Silver -
Bronze -
DNSQ -