รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการ กรีฑา - เดิน 3,000 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี หญิง สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
29 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:00 น.
สนาม
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
ความเร็วลม
m/s
 
ลู่ที่
นักกีฬา
จังหวัด
สถิติ (ประเภทลู่)
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
3
531
ศศิธร  กำเหนิดเพ็ชร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
00:21:18.61
Gold
1
1
434
ลดาวรรณ  เณรอยู่
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
00:22:39.13
Silver
2
4
767
วัชรากรณ์  ถมจอหอ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
00:22:46.54
Bronze
3
2
853
ภัทราภรณ์  ศรีเสนพิลา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
00:24:13.18
4
5
457
กรชนก  รัดถา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
00:24:35.59
5
 
     
 
Remark :
 
     
 
Fn - False Start
q - Qualified by time
PB - Personal Best
SB - Season Best
DNF - Did not Finish
=NR - Equal National Record
Q - Qualified by place
NR - National Record
DQ - Disqualified
DNS - Did not Start
ไม่เข้าแข่งขัน - ไม่เข้าแข่งขัน
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
DISQ - ผิดกติการะหว่างการแข่งขัน
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
Gold -
Silver -
Bronze -
DNSQ -