รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการ กรีฑา - วิ่ง 3,000 เมตร อายุ 40 - 44 ปี ชาย สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
29 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:30 น.
สนาม
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
ความเร็วลม
m/s
 
ลู่ที่
นักกีฬา
จังหวัด
สถิติ (ประเภทลู่)
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
1
118
ไพฑูรย์   รัชตะสาคร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
00:10:42.47
Gold
1
7
483
ปณัฐ  อนุรักษ์ปรีดา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
00:11:00.78
Silver
2
3
312
ศิริศักดิ์  หลีจงงิ้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
00:11:30.98
Bronze
3
2
185
วีระศักดิ์  ฟุ้งเฟื่อง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
00:12:02.32
4
9
801
ยงยุทธ  แก้วรองกูล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
00:13:27.65
5
8
754
ชัยวัชร  พรหมจิตติพงศ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
00:13:30.42
6
5
422
ณัฐพล  คุ้มใหญ่โต
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
00:13:49.32
7
4
418
คำนึง  พลานนท์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
00:14:02.15
8
6
442
บัญชา   นารี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
00:15:17.57
9
10
885
ศราวุธ  ไชยทองพันธ์
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
-
DNF
-
 
     
 
Remark :
 
     
 
Fn - False Start
q - Qualified by time
PB - Personal Best
SB - Season Best
DNF - Did not Finish
=NR - Equal National Record
Q - Qualified by place
NR - National Record
DQ - Disqualified
DNS - Did not Start
ไม่เข้าแข่งขัน - ไม่เข้าแข่งขัน
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
DISQ - ผิดกติการะหว่างการแข่งขัน
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
Gold -
Silver -
Bronze -
DNSQ -