รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการ กรีฑา - วิ่ง 3,000 เมตร อายุ 35 - 39 ปี ชาย สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
29 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:00 น.
สนาม
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
ความเร็วลม
m/s
 
ลู่ที่
นักกีฬา
จังหวัด
สถิติ (ประเภทลู่)
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
1
504
เอกชัย  สินธ์ภักดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
00:10:09.58
Gold
1
3
616
ธีรเดช  เม่นหรุ่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
00:10:17.85
Silver
2
2
597
ปราโมทย์  ตงฉิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
00:11:20.42
Bronze
3
7
421
จตุรภัทร  ตายะ
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
00:11:22.74
4
8
237
ชนินทร์  นพบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
00:11:26.59
5
10
790
เธียรชัย  เบญจพลพิทักษ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
00:12:09.78
6
5
325
ณัฐพล  หาอุปละ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
00:12:37.67
7
6
365
กิตติศักดิ์  อำมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
00:13:04.39
8
11
426
ปวิช  ไชยบาล
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา 2
00:13:14.02
9
4
635
เทพรวี  ทวีเเฉลิมดิษฐ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
00:13:36.23
10
9
771
ปรีดา  สุขปลั่ง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
-
DNF
-
 
     
 
Remark :
 
     
 
Fn - False Start
q - Qualified by time
PB - Personal Best
SB - Season Best
DNF - Did not Finish
=NR - Equal National Record
Q - Qualified by place
NR - National Record
DQ - Disqualified
DNS - Did not Start
ไม่เข้าแข่งขัน - ไม่เข้าแข่งขัน
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
DISQ - ผิดกติการะหว่างการแข่งขัน
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
Gold -
Silver -
Bronze -
DNSQ -