รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการ กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุ 40 - 44 ปี ชาย สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
28 พฤษภาคม 2562 เวลา 19:10 น.
สนาม
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
ความเร็วลม
m/s
 
ลู่ที่
นักกีฬา
จังหวัด
สถิติ (ประเภทลู่)
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
8
259
ภานุพงศ์  ใจแก้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
248
ธีรวัฒน์  กำเนิดศิริ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
260
เรวัฒน์  วงษ์ดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
240
ชินวัฒน์  ไข่เกตุ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
00:00:50.52
Gold
1
7
177
ไพรบุญ  มานะกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
192
สุทธิเดช  ปรีชารัมย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
170
ประจักษ์  สุขอร่าม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
174
ปรัชญา  ปณิธิกุล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
00:00:50.97
Silver
2
6
734
ยุทธนันต์  ปานสงฆ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
727
เจริญ  สัณฐมิตร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
735
วชรวรรษ  พรหมมา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
725
จรัญ  กุญชรินทร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
00:00:51.88
Bronze
3
2
367
กนกพล  เมืองรักษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
369
นฤดม  แก้วประดิษฐ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
376
สุวรรณ  พรมเขต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
371
ภูทัย  เทียนกระสินธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
00:00:52.22
4
4
127
สืบพงศ์  ช้างบุญชู
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
109
ธนพร   เสาวรัตน์ชัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
126
สมยศ  โคตรปลาบู่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
121
วรรณดารา  อินทรปัญญา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
00:00:52.24
5
1
606
ธวัชชัย  จันทร์ทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
604
ณัฐกร  ชีประวัติชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
611
สนธยา  ปานแก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
607
ประเสริฐ  จริยะเลอพงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
00:00:52.49
6
5
650
ศิรวัฒน์  เฮงชัยโย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
637
นนทชัย  โมรา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
628
เจตนัยธ์  เพชรศรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
632
ดิสรณ์  สุติเทอดสกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
00:00:53.97
7
3
491
เพชรัต  คุณาพันธ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
495
รุ่งธรรม  สีสดใส
มหาวิทยาลัยมหิดล
485
ปรัชญา  ใช้เทียนทอง
มหาวิทยาลัยมหิดล
487
พงษภัทร  แพระบำ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
00:00:58.58
8
 
     
 
Remark :
 
     
 
Fn - False Start
q - Qualified by time
PB - Personal Best
SB - Season Best
DNF - Did not Finish
=NR - Equal National Record
Q - Qualified by place
NR - National Record
DQ - Disqualified
DNS - Did not Start
ไม่เข้าแข่งขัน - ไม่เข้าแข่งขัน
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
DISQ - ผิดกติการะหว่างการแข่งขัน
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
Gold -
Silver -
Bronze -
DNSQ -