รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการ กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุ 30 - 34 ปี ชาย สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
28 พฤษภาคม 2562 เวลา 18:55 น.
สนาม
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
ความเร็วลม
m/s
 
ลู่ที่
นักกีฬา
จังหวัด
สถิติ (ประเภทลู่)
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
2
181
เมธา  ศิริสุวรรณสิทธิ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
188
สมประสงค์  ชัยศิริพงษ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
183
วริศศระ  ฟ้าอรุณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
167
ธีรัตม์  แสงแก้ว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
00:00:49.40
Gold
1
1
470
จักรพล  คนเที่ยง
มหาวิทยาลัยมหิดล
481
บริรักษ์  นาให้ผล
มหาวิทยาลัยมหิดล
484
ประดับพงษ์  กุแก้ว
มหาวิทยาลัยมหิดล
477
นัฐฐะ  วิเศษชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
00:00:49.94
Silver
2
3
247
ธีรภัทร์  ทัศนศรีวรการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
257
พีระวุฒิ  สัมฤทธิ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239
ชัยพร  พันธ์ุสมบัติ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
243
ทศพล  ติง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
00:00:50.18
Bronze
3
4
300
สิทธิพร  โพธิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
301
สุรพงษ์  สุกใส
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
303
อภิชาติ  เอมเอก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
302
สุรินทร์  การเกตุ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
00:00:50.61
4
7
569
วิษณุ  จิตตรุ่งเรือง
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
570
สัมฤทธิ์  เหมือนประโคน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
567
จตุพร  บุญยัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
571
เสนีย์  เเนวทัศน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
00:00:51.17
5
8
104
ชนวัฒน์  สรรพสิทธิ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
128
อาทิตย์  หล้าเที่ยง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
125
สมบูรณ์  แย่งคุณเชาว์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
108
ธณพล  ภาคีสุข
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
00:00:52.18
6
6
558
พงศชา  บุตรนาค
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
555
จักรกริช  ฉิมมาลี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
553
การัณย์  พรหมเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
554
เกียรติศักดิ์  ทองปุก
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
00:00:53.46
7
5
593
จักรกฤษณ์  ขันทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
600
อนุชา  สายสร้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
599
อดิศักดิ์  ชื่นใจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
595
บุญชาติ  คติวัฒน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
XX:XX:XX.XX
DQ
8
 
     
 
Remark :
 
     
 
Fn - False Start
q - Qualified by time
PB - Personal Best
SB - Season Best
DNF - Did not Finish
=NR - Equal National Record
Q - Qualified by place
NR - National Record
DQ - Disqualified
DNS - Did not Start
ไม่เข้าแข่งขัน - ไม่เข้าแข่งขัน
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
DISQ - ผิดกติการะหว่างการแข่งขัน
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
Gold -
Silver -
Bronze -
DNSQ -