รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการ กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุ 35 - 39 ปี หญิง สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
28 พฤษภาคม 2562 เวลา 17:55 น.
สนาม
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
ความเร็วลม
m/s
 
ลู่ที่
นักกีฬา
จังหวัด
สถิติ (ประเภทลู่)
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
1
141
อนงค์  ตันติสุวัฒน์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
133
นัสฌาภัทร์   ดอกไม้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
131
ชัชฎา  ทอดแสน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
130
จิตโกมุท  ส่งศิริ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
00:01:00.50
Gold
1
3
513
ชัญญานุช  ปรือทอง
มหาวิทยาลัยมหิดล
519
ถิรจิต  บุญแสน
มหาวิทยาลัยมหิดล
514
ชุติเพ็ญ  บูรณะสินทรัพย์
มหาวิทยาลัยมหิดล
527
ยุภาวดี  เชื้อกูลชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
00:01:05.81
Silver
2
2
207
วชิราภรณ์  ทะคะทิน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
202
ณัฐปภัสร์  จันทร์สาขาธนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
206
รัตนา  โยชะนัง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
210
สุปิยนิตย์  ไม้แพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
00:01:05.82
Bronze
3
4
700
อรสา  แซ่ซั่ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
699
โสรดา  น้อยดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
686
พรวิไล  อุ้ยดำรงธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
661
กาญจนา  ชูนาค
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
00:01:08.46
4
 
     
 
Remark :
 
     
 
Fn - False Start
q - Qualified by time
PB - Personal Best
SB - Season Best
DNF - Did not Finish
=NR - Equal National Record
Q - Qualified by place
NR - National Record
DQ - Disqualified
DNS - Did not Start
ไม่เข้าแข่งขัน - ไม่เข้าแข่งขัน
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
DISQ - ผิดกติการะหว่างการแข่งขัน
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
Gold -
Silver -
Bronze -
DNSQ -