รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการ กรีฑา - วิ่ง 1,500 เมตร อายุ 55 ปีขึ้นไป ชาย สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
28 พฤษภาคม 2562 เวลา 17:20 น.
สนาม
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
ความเร็วลม
m/s
 
ลู่ที่
นักกีฬา
จังหวัด
สถิติ (ประเภทลู่)
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
4
385
เจมส์  เกตุทัต- คาร์นส์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
00:05:32.70
Gold
1
7
704
แชล่ม  บุญลุ่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
00:05:46.80
Silver
2
8
794
ปรีชา  สุขสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
00:05:47.66
Bronze
3
2
254
ประพัฒน์  พิละกันทา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
00:05:55.96
4
10
106
ทวีป  สังฆเศรณี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
00:06:09.38
5
11
246
ธวัชชัย  คำรินทร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
00:06:12.35
6
1
850
วินัย  สายงาม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
00:06:19.72
7
6
615
โกมล  ไพศาล
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
00:06:27.99
8
3
358
สำเนียง  องสุพันธ์กุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
00:06:41.96
9
5
498
สมคิด  พรเหมือนเพชร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
00:06:53.05
10
9
838
สมบัติ  แก้วปัญญา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
-
DNF
-
 
     
 
Remark :
 
     
 
Fn - False Start
q - Qualified by time
PB - Personal Best
SB - Season Best
DNF - Did not Finish
=NR - Equal National Record
Q - Qualified by place
NR - National Record
DQ - Disqualified
DNS - Did not Start
ไม่เข้าแข่งขัน - ไม่เข้าแข่งขัน
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
DISQ - ผิดกติการะหว่างการแข่งขัน
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
Gold -
Silver -
Bronze -
DNSQ -