รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการ กรีฑา - วิ่ง 1,500 เมตร อายุ 35 - 39 ปี ชาย สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
28 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:40 น.
สนาม
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
ความเร็วลม
m/s
 
ลู่ที่
นักกีฬา
จังหวัด
สถิติ (ประเภทลู่)
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
1
424
นฤบวร  ภิรมย์พลัด
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
00:04:32.19
Gold
1
2
504
เอกชัย  สินธ์ภักดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
00:04:32.67
Silver
2
3
616
ธีรเดช  เม่นหรุ่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
00:04:48.76
Bronze
3
4
237
ชนินทร์  นพบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
00:05:14.06
4
5
108
ธณพล  ภาคีสุข
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
00:05:21.94
5
6
790
เธียรชัย  เบญจพลพิทักษ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
00:05:25.79
6
7
421
จตุรภัทร  ตายะ
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา 2
00:05:28.32
7
8
365
กิตติศักดิ์  อำมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
00:06:00.09
8
9
635
เทพรวี  ทวีเเฉลิมดิษฐ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
00:06:05.23
9
10
493
ภมร  นามเสนาะ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล 2
00:06:41.95
10
 
     
 
Remark :
 
     
 
Fn - False Start
q - Qualified by time
PB - Personal Best
SB - Season Best
DNF - Did not Finish
=NR - Equal National Record
Q - Qualified by place
NR - National Record
DQ - Disqualified
DNS - Did not Start
ไม่เข้าแข่งขัน - ไม่เข้าแข่งขัน
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
DISQ - ผิดกติการะหว่างการแข่งขัน
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
Gold -
Silver -
Bronze -
DNSQ -