รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการ กรีฑา - วิ่ง 1,500 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี ชาย สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
28 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:20 น.
สนาม
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
ความเร็วลม
m/s
 
ลู่ที่
นักกีฬา
จังหวัด
สถิติ (ประเภทลู่)
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
7
117
พีรวิชญ์  ลิมป์ลาวัณย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
00:05:19.51
Gold
1
9
242
ณัฐพงษ์  โพธาวรรณ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
00:05:30.04
Silver
2
6
857
อนุชา  แสงอ่อน
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
00:05:32.63
Bronze
3
4
810
สรศักดิ์  พันธ์แก้ว
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
00:05:34.04
4
8
220
สราวุธ  บุญยืด
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
00:05:49.52
5
1
494
ภาณุวงศ์  มณีวรรณ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
00:05:49.90
6
10
255
ปี  จองอู
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
00:05:54.31
7
2
655
สุรชัย  นาคแถม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
00:06:16.19
8
5
847
ฉัตรชัย  พรหมนา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
00:06:23.37
9
12
858
อัครวัชร  วงศ์แก้ว
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 2
00:06:48.05
10
3
756
ธิติพันธุ์  เสงี่ยมงาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
00:06:51.26
11
11
423
ณัฐวิทย์  ประกิตติกรเวท
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
00:07:49.08
12
 
     
 
Remark :
 
     
 
Fn - False Start
q - Qualified by time
PB - Personal Best
SB - Season Best
DNF - Did not Finish
=NR - Equal National Record
Q - Qualified by place
NR - National Record
DQ - Disqualified
DNS - Did not Start
ไม่เข้าแข่งขัน - ไม่เข้าแข่งขัน
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
DISQ - ผิดกติการะหว่างการแข่งขัน
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
Gold -
Silver -
Bronze -
DNSQ -