รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการ กรีฑา - วิ่ง 1,500 เมตร อายุ 50 - 54 ปี หญิง สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
28 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:00 น.
สนาม
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
ความเร็วลม
m/s
 
ลู่ที่
นักกีฬา
จังหวัด
สถิติ (ประเภทลู่)
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
5
526
ปรีดาภรณ์  วิริยะวรเวช
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล 2
00:07:00.44
Gold
1
2
842
นิสากร  อัครสุวรรณกุล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
00:07:16.62
Silver
2
4
286
สุมาลี  ขัดอุโมงค์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
00:08:15.28
Bronze
3
1
529
วรรณพร  ชโยปถัมภ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
00:08:28.84
4
3
230
ลำพูน  คำปัน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
00:09:08.30
5
 
     
 
Remark :
 
     
 
Fn - False Start
q - Qualified by time
PB - Personal Best
SB - Season Best
DNF - Did not Finish
=NR - Equal National Record
Q - Qualified by place
NR - National Record
DQ - Disqualified
DNS - Did not Start
ไม่เข้าแข่งขัน - ไม่เข้าแข่งขัน
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
DISQ - ผิดกติการะหว่างการแข่งขัน
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
Gold -
Silver -
Bronze -
DNSQ -