รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการ กรีฑา - วิ่ง 1,500 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี หญิง สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
28 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:00 น.
สนาม
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
ความเร็วลม
m/s
 
ลู่ที่
นักกีฬา
จังหวัด
สถิติ (ประเภทลู่)
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
4
670
จุฑามาศ  โขนขำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
00:05:55.86
Gold
1
8
511
จิราพร  วาสนจิตต์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล 2
00:05:58.32
Silver
2
9
274
ชฎาเกศ  ศิริวรรณ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
00:06:04.96
Bronze
3
6
335
กวิตา  ฉัตรกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
00:06:08.53
4
3
515
ณัฐกานต์  ฆารเลิศ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
00:06:35.33
5
2
860
ปัณฑิตา  พูลอุย
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
00:07:29.34
6
1
743
นัฐวรรณ  พันธ์กำเหนิด
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
00:08:17.94
7
5
741
ฐิตมาภรณ์  ศรีจันทร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2
00:08:31.99
8
7
434
ลดาวรรณ  เณรอยู่
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
00:08:36.72
9
 
     
 
Remark :
 
     
 
Fn - False Start
q - Qualified by time
PB - Personal Best
SB - Season Best
DNF - Did not Finish
=NR - Equal National Record
Q - Qualified by place
NR - National Record
DQ - Disqualified
DNS - Did not Start
ไม่เข้าแข่งขัน - ไม่เข้าแข่งขัน
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
DISQ - ผิดกติการะหว่างการแข่งขัน
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
Gold -
Silver -
Bronze -
DNSQ -