รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการ กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร อายุ 30 - 34 ปี ชาย สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
28 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:15 น.
สนาม
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
ความเร็วลม
m/s
 
ลู่ที่
นักกีฬา
จังหวัด
สถิติ (ประเภทลู่)
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
3
399
เกียรติชัย  ลำคำ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
00:00:57.80
Gold
1
1
484
ประดับพงษ์  กุแก้ว
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
00:00:59.01
Silver
2
4
181
เมธา  ศิริสุวรรณสิทธิ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
00:00:59.95
Bronze
3
5
247
ธีรภัทร์  ทัศนศรีวรการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
00:01:02.85
4
2
349
เกริกรัฐ  ตั้งวงษ์อุทัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
00:01:04.60
5
6
262
วิเชียร  สิงห์เวิน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
00:01:06.92
6
7
481
บริรักษ์  นาให้ผล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล 2
00:01:09.49
7
 
     
 
Remark :
 
     
 
Fn - False Start
q - Qualified by time
PB - Personal Best
SB - Season Best
DNF - Did not Finish
=NR - Equal National Record
Q - Qualified by place
NR - National Record
DQ - Disqualified
DNS - Did not Start
ไม่เข้าแข่งขัน - ไม่เข้าแข่งขัน
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
DISQ - ผิดกติการะหว่างการแข่งขัน
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
Gold -
Silver -
Bronze -
DNSQ -