รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการ กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร อายุ 35 - 39 ปี ชาย สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
28 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:15 น.
สนาม
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
ความเร็วลม
m/s
 
ลู่ที่
นักกีฬา
จังหวัด
สถิติ (ประเภทลู่)
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
7
165
ธัชชัย  ข้าวหอมดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
00:00:54.12
Gold
1
3
378
จิรพงษ์   เมฆเวียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
00:00:54.63
Silver
2
10
424
นฤบวร  ภิรมย์พลัด
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา 2
00:00:56.70
Bronze
3
6
807
ศุภฤกษ์  ยิ่งวุฒิวรกุล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2
00:00:58.96
4
4
736
สาธิต  ขวัญชุม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
00:00:59.65
5
8
592
อลงกรณ์  เมืองไหว
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
00:01:00.65
6
1
500
สุกฤษฎิ์  รอดหวัง
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
00:01:00.75
7
5
425
นันทวัฒน์  เมืองช้าง
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
00:01:00.82
8
9
635
เทพรวี  ทวีเเฉลิมดิษฐ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
00:01:04.91
9
2
790
เธียรชัย  เบญจพลพิทักษ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
00:01:05.97
10
 
     
 
Remark :
 
     
 
Fn - False Start
q - Qualified by time
PB - Personal Best
SB - Season Best
DNF - Did not Finish
=NR - Equal National Record
Q - Qualified by place
NR - National Record
DQ - Disqualified
DNS - Did not Start
ไม่เข้าแข่งขัน - ไม่เข้าแข่งขัน
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
DISQ - ผิดกติการะหว่างการแข่งขัน
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
Gold -
Silver -
Bronze -
DNSQ -