รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการ กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี ชาย สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
28 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:00 น.
สนาม
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
ความเร็วลม
m/s
 
ลู่ที่
นักกีฬา
จังหวัด
สถิติ (ประเภทลู่)
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
5
116
พลวัต  ชูคำ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
00:00:59.21
Gold
1
4
857
อนุชา  แสงอ่อน
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
00:01:01.43
Silver
2
3
220
สราวุธ  บุญยืด
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
00:01:01.62
Bronze
3
5
193
สุนทร  เวฬุวนารักษ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
00:01:02.36
4
8
271
เอกชัย  กองแก้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
00:01:04.13
5
7
809
สรรชัย  แซ่เตียว
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2
00:01:07.57
6
3
787
ณัฐพร  ศิริรัตน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
00:01:08.80
7
6
858
อัครวัชร  วงศ์แก้ว
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 2
00:01:14.05
8
7
496
วรวุฒิ   สุขเพ็ง
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
xx:xx:xx.xx
DISQ
9
 
     
 
Remark :
 
     
 
Fn - False Start
q - Qualified by time
PB - Personal Best
SB - Season Best
DNF - Did not Finish
=NR - Equal National Record
Q - Qualified by place
NR - National Record
DQ - Disqualified
DNS - Did not Start
ไม่เข้าแข่งขัน - ไม่เข้าแข่งขัน
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
DISQ - ผิดกติการะหว่างการแข่งขัน
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
Gold -
Silver -
Bronze -
DNSQ -